งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับบันทึกและฟังเสียงมาเอง เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 30 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ผู้เข้าแข่งขัน นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง เวลาแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 30 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ผู้เข้าแข่งขัน นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง เวลาแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00 ผู้เข้าแข่งขัน นำอุปกรณ์สำหรับฟังเสียงมาเอง เวลาแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00 ผู้เข้าแข่งขัน นำอุปกรณ์สำหรับฟังเสียงมาเอง เวลาแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 (221) 30 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับบันทึกและฟังเสียงมาเอง เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 (221) 1 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 1 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องสมุด) 1 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00 ห้องแข่งขันและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง E-class room (226) 30 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 30 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00 ผู้เข้าแข่งขัน นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมทั้งอุปกรณ์บันทึกเสียงมาเอง เวลาแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]