งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงอาหารด้านหลัง 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงอาหารด้านหลัง 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ลานหลวงพ่อทันใจ 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ลานหลวงพ่อทันใจ 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมเล็ก 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมเล็ก 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมเล็ก 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมเล็ก 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00-09.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30-13.20


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]