งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 30 ก.ย. 2560 09.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 30 ก.ย. 2560 09.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ หอแก้วกัลยา 30 ก.ย. 2560 09.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ หอแก้วกัลยา 30 ก.ย. 2560 09.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ หอแก้วกัลยา 30 ก.ย. 2560 09.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ หอแก้วกัลยา 30 ก.ย. 2560 09.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชั้น com 4 30 ก.ย. 2560 09.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชั้น com 5 30 ก.ย. 2560 09.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 30 ก.ย. 2560 09.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 30 ก.ย. 2560 09.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 30 ก.ย. 2560 09.00 ใช้การแข่งขันโดยใช้นาฬิกาจับเวลา ให้ศึกษาในเกณฑ์การแข่งขันอย่างละเอียด และให้แต่ละโรงเรียนเตรียมกระดานมาตรฐานมาด้วย
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 30 ก.ย. 2560 09.00 ใช้การแข่งขันโดยใช้นาฬิกาจับเวลา ให้ศึกษาในเกณฑ์การแข่งขันอย่างละเอียด และให้แต่ละโรงเรียนเตรียมกระดานมาตรฐานมาด้วย
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 30 ก.ย. 2560 09.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 30 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]