งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 2 ห้อง 525 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 2 ห้อง 526 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ริมสระพัง 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ริมสระพัง 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 3 ห้อง 535 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 3 ห้อง 535 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล หอประชุมเก่า 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล หอประชุมเก่า 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 2 ห้อง 523 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 2 ห้อง 524 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 3 ห้อง 531 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 3 ห้อง 533 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 5 ชั้น 3 ห้อง 536 1 ต.ค. 2560 08.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]