แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 133 113 89.68% 9 7.14% 3 2.38% 1 0.79% 126
2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 124 96 80% 17 14.17% 7 5.83% 0 0% 120
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 118 88 77.19% 20 17.54% 3 2.63% 3 2.63% 114
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 107 80 76.92% 17 16.35% 5 4.81% 2 1.92% 104
5 โรงเรียนภูเขียว 104 74 77.08% 13 13.54% 9 9.38% 0 0% 96
6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 96 65 70.65% 16 17.39% 7 7.61% 4 4.35% 92
7 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 93 63 70.79% 12 13.48% 11 12.36% 3 3.37% 89
8 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 93 58 65.17% 19 21.35% 5 5.62% 7 7.87% 89
9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 99 57 64.04% 18 20.22% 9 10.11% 5 5.62% 89
10 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 73 57 78.08% 9 12.33% 6 8.22% 1 1.37% 73
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 84 49 62.82% 20 25.64% 4 5.13% 5 6.41% 78
12 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 83 46 57.5% 22 27.5% 10 12.5% 2 2.5% 80
13 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 82 44 60.27% 13 17.81% 7 9.59% 9 12.33% 73
14 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 76 43 59.72% 19 26.39% 5 6.94% 5 6.94% 72
15 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 76 40 56.34% 23 32.39% 3 4.23% 5 7.04% 71
16 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 53 32 61.54% 10 19.23% 8 15.38% 2 3.85% 52
17 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 57 32 57.14% 7 12.5% 13 23.21% 4 7.14% 56
18 โรงเรียนคอนสวรรค์ 73 28 42.42% 24 36.36% 10 15.15% 4 6.06% 66
19 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 65 28 47.46% 19 32.2% 11 18.64% 1 1.69% 59
20 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 65 27 48.21% 14 25% 9 16.07% 6 10.71% 56
21 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 55 27 51.92% 13 25% 6 11.54% 6 11.54% 52
22 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 53 25 49.02% 12 23.53% 10 19.61% 4 7.84% 51
23 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 28 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 0 0% 24
24 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 38 21 58.33% 10 27.78% 3 8.33% 2 5.56% 36
25 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 55 20 40.82% 13 26.53% 8 16.33% 8 16.33% 49
26 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 71 19 33.93% 17 30.36% 13 23.21% 7 12.5% 56
27 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 51 19 40.43% 9 19.15% 14 29.79% 5 10.64% 47
28 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 31 19 63.33% 3 10% 7 23.33% 1 3.33% 30
29 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 46 18 40.91% 13 29.55% 6 13.64% 7 15.91% 44
30 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 33 18 56.25% 9 28.13% 2 6.25% 3 9.38% 32
31 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 40 18 54.55% 3 9.09% 6 18.18% 6 18.18% 33
32 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 40 17 44.74% 7 18.42% 12 31.58% 2 5.26% 38
33 โรงเรียนปัญจดี 37 17 48.57% 6 17.14% 10 28.57% 2 5.71% 35
34 โรงเรียนสามหมอวิทยา 38 16 42.11% 10 26.32% 6 15.79% 6 15.79% 38
35 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 30 16 57.14% 8 28.57% 1 3.57% 3 10.71% 28
36 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 54 15 30% 21 42% 12 24% 2 4% 50
37 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 42 15 45.45% 7 21.21% 5 15.15% 6 18.18% 33
38 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 33 15 46.88% 6 18.75% 5 15.63% 6 18.75% 32
39 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 27 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
40 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 32 12 38.71% 11 35.48% 4 12.9% 4 12.9% 31
41 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 19 10 52.63% 5 26.32% 4 21.05% 0 0% 19
42 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 21 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
43 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 30 9 37.5% 5 20.83% 6 25% 4 16.67% 24
44 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 22 6 31.58% 11 57.89% 2 10.53% 0 0% 19
45 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 18 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
46 โรงเรียนบ้านหนองข่า 18 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
48 โรงเรียนชีลองวิทยา 14 1 7.69% 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]