สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 แก้งคร้อวิทยา 51 22 18 91
2 สตรีชัยภูมิ 43 26 16 85
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 38 24 104
4 จัตุรัสวิทยาคาร 38 17 15 70
5 ภูเขียว 35 27 17 79
6 หนองบัวแดงวิทยา 33 25 13 71
7 บ้านแท่นวิทยา 33 19 7 59
8 หนองบัวระเหววิทยาคาร 30 17 12 59
9 คอนสารวิทยาคม 23 32 18 73
10 นายางกลักพิทยาคม 21 24 9 54
11 บ้านเขว้าวิทยายน 17 13 9 39
12 เมืองพญาแลวิทยา 15 10 15 40
13 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 15 2 3 20
14 หนองบัวบานวิทยา 12 10 5 27
15 ซับใหญ่วิทยาคม 12 7 3 22
16 เทพสถิตวิทยา 11 8 8 27
17 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 10 16 6 32
18 บ้านท่าโป่ง 10 8 12 30
19 ภักดีชุมพลวิทยา 10 7 7 24
20 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 10 6 8 24
21 ห้วยแย้วิทยา 9 6 0 15
22 บ้านค่ายวิทยา 7 12 4 23
23 หนองคอนไทยวิทยาคม 7 6 2 15
24 คูเมืองวิทยา 7 4 7 18
25 พระธาตุหนองสามหมื่น 6 5 2 13
26 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 6 4 5 15
27 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 10 9 24
28 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 5 7 9 21
29 เพชรพิทยาสรรค์ 5 5 9 19
30 คอนสวรรค์ 5 4 15 24
31 นาหนองทุ่มวิทยา 5 4 4 13
32 สามหมอวิทยา 5 3 4 12
33 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 4 5 4 13
34 ละหานเจริญวิทยา 3 10 3 16
35 เริงรมย์วิทยาคม 3 4 3 10
36 เนินสง่าวิทยา 2 5 2 9
37 โนนสะอาดวิทยา 2 4 5 11
38 เจียงทองพิทยาคม 2 4 3 9
39 ปัญจดี 2 3 4 9
40 บ้านหนองข่า 2 1 5 8
41 ปูด้วงศึกษาลัย 2 1 4 7
42 บางอำพันธ์วิทยาคม 1 5 5 11
43 กวางโจนศึกษา 1 1 2 4
44 ภูพระวิทยาคม 1 1 1 3
45 บ้านเดื่อวิทยาคม 1 1 0 2
46 กุดตุ้มวิทยา 1 0 0 1
47 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 2 1 3
48 ภูแลนคาวิทยายน 0 1 0 1
49 ชีลองวิทยา 0 0 0 0
รวม 570 452 337 1,359

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]