ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กลุ่ม 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.4 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน