งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ชั้น 3 ห้อง 1431-1432 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ชั้น 3 ห้อง 1431-1432 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ห้อง เต้นท์หน้าอาคารกันเกรา 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ห้อง เต้นท์หน้าอาคารกันเกรา 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ห้อง เต้นท์หน้าอาคารกันเกรา 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ห้อง เต้นท์หน้าอาคารกันเกรา 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร ปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT3-IT4 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร ปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT3-IT4 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ณ อาคาร 100ปี อนุสรณ์ปิยะมหาราชาลัย 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ณ อาคาร 100ปี อนุสรณ์ปิยะมหาราชาลัย 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ชั้น 3 ห้อง 1434-1435 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ชั้น 3 ห้อง 1434-1435 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ชั้น 3 ห้อง 1437-1438 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร กันเกรา ชั้น 3 ห้อง 1437-1438 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]