งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 6 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใต้ถุนหอประชุมมรุกขนคร 6 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใต้ถุนหอประชุมมรุกขนคร 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เวที หอประชุมมรุกขนคร 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เวที หอประชุมมรุกขนคร 7 ก.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 12.45 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 6 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 6 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 6 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]