งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 2 ห้อง 325-326 6 ก.ย. 2560 9.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 2 ห้อง 325-326 7 ก.ย. 2560 9.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 2 ห้อง 323-324 6 ก.ย. 2560 9.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 2 ห้อง 323-324 7 ก.ย. 2560 9.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 3 ห้อง 335-336 6 ก.ย. 2560 9.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 3 ห้อง 335-336 7 ก.ย. 2560 9.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 3 ห้อง 333-334 6 ก.ย. 2560 9.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 3 ห้อง 333-334 7 ก.ย. 2560 9.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง ห้องภาษาไทย 6 ก.ย. 2560 9.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 3 ห้อง 337-338 6 ก.ย. 2560 9.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาคารศรีบัวบาน ชั้น 3 ห้อง 337-338 7 ก.ย. 2560 9.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โรงจอดรถครู หน้าอาคารกอบัว 6 ก.ย. 2560 9.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โรงจอดรถครู หน้าอาคารกอบัว 7 ก.ย. 2560 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]