แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 145 123 86.01% 18 12.59% 2 1.4% 0 0% 143
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 151 117 80.69% 19 13.1% 8 5.52% 1 0.69% 145
3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 126 96 78.05% 20 16.26% 7 5.69% 0 0% 123
4 โรงเรียนธาตุพนม 118 95 81.2% 13 11.11% 8 6.84% 1 0.85% 117
5 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 135 94 74.6% 28 22.22% 4 3.17% 0 0% 126
6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 122 90 73.77% 24 19.67% 7 5.74% 1 0.82% 122
7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 118 85 75.22% 26 23.01% 2 1.77% 0 0% 113
8 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 122 75 61.98% 37 30.58% 8 6.61% 1 0.83% 121
9 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 94 64 71.11% 19 21.11% 6 6.67% 1 1.11% 90
10 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 98 61 64.89% 24 25.53% 8 8.51% 1 1.06% 94
11 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 86 56 68.29% 13 15.85% 11 13.41% 2 2.44% 82
12 โรงเรียนปลาปากวิทยา 89 46 55.42% 25 30.12% 10 12.05% 2 2.41% 83
13 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 81 44 55% 23 28.75% 12 15% 1 1.25% 80
14 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 70 44 67.69% 15 23.08% 6 9.23% 0 0% 65
15 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 79 37 48.68% 22 28.95% 13 17.11% 4 5.26% 76
16 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 70 36 52.17% 19 27.54% 11 15.94% 3 4.35% 69
17 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 68 33 50.77% 20 30.77% 10 15.38% 2 3.08% 65
18 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 67 33 53.23% 20 32.26% 8 12.9% 1 1.61% 62
19 โรงเรียนค้อวิทยาคม 68 32 50% 22 34.38% 9 14.06% 1 1.56% 64
20 โรงเรียนนาทมวิทยา 62 32 52.46% 11 18.03% 15 24.59% 3 4.92% 61
21 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 55 31 59.62% 14 26.92% 7 13.46% 0 0% 52
22 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 57 28 56% 13 26% 8 16% 1 2% 50
23 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 51 26 53.06% 13 26.53% 10 20.41% 0 0% 49
24 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 67 24 38.71% 18 29.03% 14 22.58% 6 9.68% 62
25 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 43 24 55.81% 12 27.91% 6 13.95% 1 2.33% 43
26 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 56 23 43.4% 18 33.96% 10 18.87% 2 3.77% 53
27 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 60 23 40.35% 15 26.32% 17 29.82% 2 3.51% 57
28 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 44 22 53.66% 10 24.39% 6 14.63% 3 7.32% 41
29 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 52 21 41.18% 16 31.37% 13 25.49% 1 1.96% 51
30 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 53 21 42% 16 32% 11 22% 2 4% 50
31 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 34 21 61.76% 8 23.53% 4 11.76% 1 2.94% 34
32 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 42 20 50% 12 30% 6 15% 2 5% 40
33 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 44 19 45.24% 15 35.71% 8 19.05% 0 0% 42
34 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 36 16 45.71% 12 34.29% 6 17.14% 1 2.86% 35
35 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 33 16 48.48% 7 21.21% 9 27.27% 1 3.03% 33
36 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 30 16 59.26% 5 18.52% 5 18.52% 1 3.7% 27
37 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 41 15 39.47% 13 34.21% 6 15.79% 4 10.53% 38
38 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 42 15 38.46% 11 28.21% 13 33.33% 0 0% 39
39 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 37 14 38.89% 10 27.78% 11 30.56% 1 2.78% 36
40 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 56 12 26.67% 14 31.11% 13 28.89% 6 13.33% 45
41 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 27 12 46.15% 6 23.08% 7 26.92% 1 3.85% 26
42 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 37 11 31.43% 13 37.14% 8 22.86% 3 8.57% 35
43 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 26 11 42.31% 2 7.69% 12 46.15% 1 3.85% 26
44 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 25 11 47.83% 2 8.7% 10 43.48% 0 0% 23
45 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 28 10 40% 8 32% 4 16% 3 12% 25
46 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 40 9 23.68% 17 44.74% 10 26.32% 2 5.26% 38
47 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 38 8 27.59% 14 48.28% 7 24.14% 0 0% 29
48 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 32 8 29.63% 7 25.93% 9 33.33% 3 11.11% 27
49 โรงเรียนสันตยานันท์ 15 8 53.33% 2 13.33% 5 33.33% 0 0% 15
50 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 17 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
51 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 16 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 16 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]