สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 045 โรงเรียนสันตยานันท์ 15 22 20
2 001 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 16 36 21
3 002 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 44 83 67
4 004 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 79 197 133
5 003 โรงเรียนค้อวิทยาคม 68 143 106
6 008 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 33 71 54
7 009 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 56 118 89
8 010 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 26 53 41
9 013 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 25 42 36
10 012 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 37 55 51
11 014 โรงเรียนธาตุพนม 118 311 192
12 015 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 151 467 270
13 018 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 42 85 67
14 019 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 27 63 41
15 021 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 70 143 117
16 022 โรงเรียนนาทมวิทยา 62 148 97
17 023 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 98 232 153
18 020 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 67 134 102
19 016 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 81 176 120
20 017 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 118 334 196
21 024 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 68 121 86
22 025 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 67 204 102
23 026 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 94 192 138
24 027 โรงเรียนปลาปากวิทยา 89 200 133
25 028 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 145 442 259
26 029 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 42 91 64
27 030 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 86 195 143
28 033 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 40 78 58
29 034 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 30 82 48
30 035 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 43 105 73
31 036 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 56 120 85
32 038 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 55 110 84
33 039 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 41 88 63
34 040 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 17 31 26
35 042 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 57 136 90
36 041 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 52 127 78
37 043 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 51 91 71
38 044 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 135 367 236
39 046 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 32 68 48
40 047 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 60 122 93
41 048 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 28 51 41
42 050 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 53 89 78
43 049 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 16 34 17
44 051 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 44 104 72
45 052 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 122 330 210
46 053 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 70 175 104
47 006 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 34 96 58
48 037 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 126 285 185
49 005 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 36 73 59
50 032 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 122 295 191
51 031 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 37 81 53
52 007 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 38 60 50
53 011 โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 0 0 0
รวม 3219 7556 5069
12625

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]