สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปิยะมหาราชาลัย 53 26 23 102 123 18 2 0 143
2 นครพนมวิทยาคม 39 26 17 82 117 19 8 1 144
3 นาหว้าพิทยาคม 35 13 6 54 61 24 8 1 93
4 เรณูนครวิทยานุกูล 31 22 19 72 96 20 7 0 123
5 อุเทนพัฒนา 29 24 21 74 90 24 7 1 121
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 26 30 20 76 94 28 4 0 126
7 ธาตุพนม 26 18 17 61 95 13 8 1 116
8 บ้านแพงพิทยาคม 25 19 13 57 64 19 6 1 89
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 20 15 15 50 75 37 8 1 120
10 วังกระแสวิทยาคม 12 1 7 20 31 14 7 0 52
11 นาแกสามัคคีวิทยา 10 15 27 52 85 26 2 0 113
12 พะทายพิทยาคม 8 9 12 29 56 13 11 2 80
13 นาทมวิทยา 8 8 1 17 32 11 15 3 58
14 เชียงยืนวิทยา 6 5 5 16 21 8 4 1 33
15 บ้านผึ้งวิทยาคม 5 4 4 13 33 20 8 1 61
16 อุดมพัฒนศึกษา 4 9 2 15 22 10 6 3 38
17 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 8 6 18 44 15 6 0 65
18 สนธิราษฎร์วิทยา 4 3 5 12 26 13 10 0 49
19 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 4 2 5 11 20 12 6 2 38
20 นาแกพิทยาคม 3 13 9 25 44 23 12 1 79
21 ปลาปากวิทยา 3 9 6 18 46 25 10 2 81
22 บ้านข่าพิทยาคม 3 7 4 14 33 20 10 2 63
23 คำเตยอุปถัมภ์ 3 7 2 12 37 22 13 4 72
24 ค้อวิทยาคม 3 5 7 15 32 22 9 1 63
25 รามราชพิทยาคม 3 5 4 12 23 18 10 2 51
26 นาถ่อนพัฒนา 3 3 6 12 36 19 11 3 66
27 โคกสว่างประชาสรรค์ 3 3 0 6 16 12 6 1 34
28 สามผงวิทยาคม 3 2 0 5 8 7 9 3 24
29 วังยางวิทยาคม 3 0 3 6 15 13 6 4 34
30 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 2 4 3 9 16 7 9 1 32
31 หนองแวงวิทยานุกูล 2 4 1 7 21 16 11 2 48
32 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 2 3 2 7 24 12 6 1 42
33 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 2 1 4 7 12 14 13 6 39
34 ภูลังกาพิทยาคม 2 1 2 5 9 17 10 2 36
35 ท่าจำปาวิทยา 2 1 0 3 11 2 12 1 25
36 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 1 6 1 8 12 6 7 1 25
37 หนองซนพิทยาคม 1 5 6 12 23 15 17 2 55
38 ศรีบัวบานวิทยาคม 1 4 5 10 28 13 8 1 49
39 ศรีโคตรบูรณ์ 1 4 3 8 21 16 13 1 50
40 พระซองสามัคคีวิทยา 1 3 3 7 15 11 13 0 39
41 มหาชัยวิทยาคม 1 3 2 6 16 5 5 1 26
42 นาเดื่อพิทยาคม 1 1 4 6 24 18 14 6 56
43 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 1 1 3 11 2 10 0 23
44 ไชยบุรีวิทยาคม 1 1 1 3 8 14 7 0 29
45 กุดฉิมวิทยาคม 1 0 0 1 7 1 3 2 11
46 โพนแพงพิทยาคม 0 2 3 5 14 10 11 1 35
47 กุตาไก้วิทยาคม 0 2 0 2 19 15 8 0 42
48 ธรรมโฆษิตวิทยา 0 1 1 2 11 13 8 3 32
49 วัดบึงเหล็ก 0 1 1 2 7 5 0 1 12
50 หนองบ่อวิทยานุกูล 0 1 0 1 10 8 4 3 22
51 สันตยานันท์ 0 0 0 0 8 2 5 0 15
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 5 4 3 1 12
รวม 401 360 309 1,070 1,807 751 426 77 2,984