สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ปิยะมหาราชาลัย 53 26 23 102
2 นครพนมวิทยาคม 39 26 17 82
3 นาหว้าพิทยาคม 35 13 6 54
4 เรณูนครวิทยานุกูล 31 22 19 72
5 อุเทนพัฒนา 29 24 21 74
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 26 30 20 76
7 ธาตุพนม 26 18 17 61
8 บ้านแพงพิทยาคม 25 19 13 57
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 20 15 15 50
10 วังกระแสวิทยาคม 12 1 7 20
11 นาแกสามัคคีวิทยา 10 15 27 52
12 พะทายพิทยาคม 8 9 12 29
13 นาทมวิทยา 8 8 1 17
14 เชียงยืนวิทยา 6 5 5 16
15 บ้านผึ้งวิทยาคม 5 4 4 13
16 อุดมพัฒนศึกษา 4 9 2 15
17 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 8 6 18
18 สนธิราษฎร์วิทยา 4 3 5 12
19 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 4 2 5 11
20 นาแกพิทยาคม 3 13 9 25
21 ปลาปากวิทยา 3 9 6 18
22 บ้านข่าพิทยาคม 3 7 4 14
23 คำเตยอุปถัมภ์ 3 7 2 12
24 ค้อวิทยาคม 3 5 7 15
25 รามราชพิทยาคม 3 5 4 12
26 นาถ่อนพัฒนา 3 3 6 12
27 โคกสว่างประชาสรรค์ 3 3 0 6
28 สามผงวิทยาคม 3 2 0 5
29 วังยางวิทยาคม 3 0 3 6
30 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 2 4 3 9
31 หนองแวงวิทยานุกูล 2 4 1 7
32 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 2 3 2 7
33 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 2 1 4 7
34 ภูลังกาพิทยาคม 2 1 2 5
35 ท่าจำปาวิทยา 2 1 0 3
36 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 1 6 1 8
37 หนองซนพิทยาคม 1 5 6 12
38 ศรีบัวบานวิทยาคม 1 4 5 10
39 ศรีโคตรบูรณ์ 1 4 3 8
40 พระซองสามัคคีวิทยา 1 3 3 7
41 มหาชัยวิทยาคม 1 3 2 6
42 นาเดื่อพิทยาคม 1 1 4 6
43 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 1 1 3
44 ไชยบุรีวิทยาคม 1 1 1 3
45 กุดฉิมวิทยาคม 1 0 0 1
46 โพนแพงพิทยาคม 0 2 3 5
47 กุตาไก้วิทยาคม 0 2 0 2
48 ธรรมโฆษิตวิทยา 0 1 1 2
49 วัดบึงเหล็ก 0 1 1 2
50 หนองบ่อวิทยานุกูล 0 1 0 1
51 สันตยานันท์ 0 0 0 0
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0
รวม 401 360 309 1,070

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]