ประการกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
-ให้ผู้เข้าแข่งกิจกรรมแกะสลักผักและผลไม้ ม.ต้น / ม.ปลาย  เตรียมผักและผลไม้มาแกะสลักอย่างน้อย  5  ชนิด   04/09/2650
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 11:13 น.