ประกาศสุขศึกษา และพลศึกษา
-คึตะมวยไทย, ทุักษะมวยไทย ม 1-3, ทุักษะมวยไทย ม 4-6 แข่งวันที่ 6 กันยายน ยน 2560 ณ.หอประชุมมรุกขนคร รร นครพนมวิทยาคม  เวลา 13.00-16.30
-แอโรบิค แข่งวันที่ 6 กันยายน  2560 ณ.หอประชุมมรุกขนคร รร นครพนมวิทยาคม เวลา 09.00-12.00 น.
 
-ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม 1-3 สอบวันที่ 6 กันยายน 2560
-ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม 4-6 สอบวันที่ 7 กันยายน 2560
อาคาร 2  ห้อง  237-238  รร นครพนมวิทยาคม
รายงานตัวเวลา 11.00 น.เริ่ม แข่งขัน เวลา 13.00 น.
 
แจ้งถึงโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มต้นและปลาย  ส่งข้อสอบเพื่อคัดเลือกทำข้อสอบ แข่งขัน
ส่งข้อสอบ ในวันทำการแข่งขัน ก่อนเวลา 09.00 น.
1. ข้อสอบปรนัย  15 ข้อ 4 ตัวเลือก ก ข ค ง
 
ข้อสอบพลศึกษา 20  ข้อ   สุขศึกษา 20 ข้อ  รวม 40 ข้อ
ข้อสอบพลศึกษา 20 ข้อประกอบด้วย
1. ปรนัย  15  ข้อ 4 ตัวเลือก  ก ข ค ง 
2. อัตนัย 5   ข้อ  ถาม-ตอบ
ข้อสอบสุขศึกษา 20 ข้อประกอบด้วย
1. ปรนัย  15  ข้อ 4 ตัวเลือก  ก ข ค ง 
2. อัตนัย 5   ข้อ  ถาม-ตอบ
 
ตัวอักษร 16  ไทยสารบัญ
04/09/2560
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 11:18 น.