ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-เรียนคุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-MATH ในวันที่ 6-7ก.ย 2560 นี้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯจึงกำหนดให้ครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันให้นำกระดาน A-MATH มาร่วมใช้ในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้  04/09/60
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 21:29 น.