ประกาศกลุ่มสาระฯวิทย์
1.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.1-3  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาเซลล์คุมของใบ
2.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  ม.4-6 เรื่อง การไตเตรดหาความเข้มข้นของสารละลาย
05/09/60 (ได้แจ้งในตารางการแข่งขันแล้วก่อนหน้าที่)
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2560 เวลา 11:42 น.