ประการกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ภาพยนต์สั้น ม.ต้น(1-3) ย้ายไปแข่งขันในวันที่ 7 ก.ย 2560  (04/09/2560)
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 09:31 น.