ประกาศจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เริ่มลงทะเบีบน 08.00 - 08.30
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3, และการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ใช้หัวข้อดังต่อไปนี้
- ขับขี่ปลอดภัยสู่นวัตกรรมไทยแลนต์ 4.0
- ขยะสร้างสรรค์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนต์ 4.0
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนต์ 4.0
04/09/2560
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 10:11 น.