สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 15 หมู่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ 16.292630, 103.973312 0870836477
2 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายวีระพงษ์ พานสาร 16.302448, 103.989594 0821013709

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ โซน 3
ครูวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร. 087-083-6477
ครูกฤติยา พลหาญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]