งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 610-สวนป่า 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 610-สวนป่า 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 610-สวนป่า 3 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 610-สวนป่า 3 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 609-เต๊นท์5 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 609-เต๊นท์6 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง ห้อง ปีกเหนือ 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง ห้อง ปีกเหนือ 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 601-เต๊นท์1 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 601-เต๊นท์2 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง ถนน-เต๊นท์3 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง ถนน-เต๊นท์4 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 609-เต๊นท์5 3 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 609-เต๊นท์7 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง ถนน-เต๊นท์3 3 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง ถนน-เต๊นท์8 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 601-เต็นท์1 3 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 601-เต็นท์2 3 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ โซน 3
ครูวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร. 087-083-6477
ครูกฤติยา พลหาญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]