งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 124 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 126 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง ที่จอดรถหลังอาคาร 1 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง ที่จอดรถหลังอาคาร 1 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง เจ้าปู่กุดเป่ง 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง เจ้าปู่กุดเป่ง 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 111 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 112 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 122 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 121 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 127 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ โซน 3
ครูวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร. 087-083-6477
ครูกฤติยา พลหาญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]