งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน shop ศิลป์ ห้อง ศิลปะ1 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน shop ศิลป์ ห้อง ศิลปะ 2 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 317 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน shop ดนตรี ห้อง ดนตรีสากล 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 314 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 313 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ โซน 3
ครูวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร. 087-083-6477
ครูกฤติยา พลหาญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]