แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 138 130 95.59% 5 3.68% 1 0.74% 0 0% 136
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 129 119 94.44% 4 3.17% 2 1.59% 1 0.79% 126
3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 121 98 86.73% 11 9.73% 2 1.77% 2 1.77% 113
4 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 75 58 82.86% 9 12.86% 2 2.86% 1 1.43% 70
5 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 68 49 77.78% 12 19.05% 2 3.17% 0 0% 63
6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 82 49 83.05% 5 8.47% 5 8.47% 0 0% 59
7 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 62 45 77.59% 10 17.24% 2 3.45% 1 1.72% 58
8 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 61 41 73.21% 8 14.29% 7 12.5% 0 0% 56
9 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 67 38 64.41% 13 22.03% 7 11.86% 1 1.69% 59
10 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 50 37 80.43% 7 15.22% 1 2.17% 1 2.17% 46
11 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 49 35 74.47% 6 12.77% 6 12.77% 0 0% 47
12 โรงเรียนเสลภูมิ 56 31 58.49% 13 24.53% 8 15.09% 1 1.89% 53
13 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 44 31 77.5% 5 12.5% 2 5% 2 5% 40
14 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 49 29 61.7% 9 19.15% 7 14.89% 2 4.26% 47
15 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 43 26 63.41% 11 26.83% 2 4.88% 2 4.88% 41
16 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 32 23 79.31% 4 13.79% 2 6.9% 0 0% 29
17 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 46 20 58.82% 7 20.59% 6 17.65% 1 2.94% 34
18 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 34 20 58.82% 6 17.65% 7 20.59% 1 2.94% 34
19 โรงเรียนจารุณีศึกษา 24 19 82.61% 2 8.7% 1 4.35% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 36 17 51.52% 10 30.3% 4 12.12% 2 6.06% 33
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 33 15 62.5% 7 29.17% 2 8.33% 0 0% 24
22 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 17 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 20 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 18 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 13 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
26 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
27 โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 7 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ โซน 3
ครูวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร. 087-083-6477
ครูกฤติยา พลหาญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]