แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 136 127 96.95% 3 2.29% 1 0.76% 0 0% 131
2 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 111 108 98.18% 2 1.82% 0 0% 0 0% 110
3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 105 97 97% 2 2% 1 1% 0 0% 100
4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 85 78 96.3% 2 2.47% 1 1.23% 0 0% 81
5 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 80 73 91.25% 1 1.25% 6 7.5% 0 0% 80
6 โรงเรียนโพนงามศึกษา 57 39 82.98% 3 6.38% 4 8.51% 1 2.13% 47
7 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 46 38 92.68% 1 2.44% 2 4.88% 0 0% 41
8 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 37 29 87.88% 3 9.09% 1 3.03% 0 0% 33
9 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 36 28 84.85% 2 6.06% 3 9.09% 0 0% 33
10 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 38 27 72.97% 3 8.11% 7 18.92% 0 0% 37
11 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 34 27 84.38% 3 9.38% 2 6.25% 0 0% 32
12 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 32 26 96.3% 0 0% 1 3.7% 0 0% 27
13 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 30 23 82.14% 2 7.14% 3 10.71% 0 0% 28
14 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 23 17 73.91% 4 17.39% 2 8.7% 0 0% 23
15 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 18 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]