สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 18 48 29
2 013 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0
3 001 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 80 176 130
4 002 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 85 192 135
5 005 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 36 68 55
6 008 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 105 258 163
7 012 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 136 438 240
8 014 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 46 79 67
9 015 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 32 53 43
10 016 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 111 309 184
11 017 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 30 71 47
12 009 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 34 64 51
13 010 โรงเรียนโพนงามศึกษา 57 141 92
14 003 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 38 74 51
15 006 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 23 46 32
16 011 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 37 77 55
17 004 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 12 31 18
รวม 880 2125 1392
3517

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]