คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 680
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 4
5 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงหม้อทอง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.20 ทอง 4
5 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.40 ทอง 5
6 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.40 ทอง 5
7 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.75 ทอง 7
8 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.67 ทอง 4
5 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.50 ทอง 5
6 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.33 ทอง 6
7 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 7
8 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.67 ทอง 8
9 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 9
10 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.33 ทอง 10
11 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 11
12 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.67 ทอง 12
13 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.33 ทอง 4
5 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 5
6 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 5
7 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 5
8 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.33 ทอง 8
9 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 4
5 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 4
6 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 4
7 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.33 ทอง 7
8 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 8
9 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.67 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 4
5 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 5
6 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 6
7 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.67 ทอง 7
8 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.33 ทอง 4
5 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 5
6 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.67 ทอง 6
7 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 139
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.67 ทอง 4
5 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.67 ทอง 4
6 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 6
7 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 7
8 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 98.52 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.48 ทอง 4
5 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.48 ทอง 4
6 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.15 ทอง 6
7 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.32 ทอง 7
8 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.15 ทอง 8
9 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.15 เงิน 9
10 บ้านดงหม้อทอง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.70 เงิน 10
11 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.75 เงิน 11
12 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62.61 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 4
5 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 5
6 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 6
7 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 7
8 เดื่อศรีไพรวัลย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 7
9 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 267
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 687
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 4
5 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 5
6 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 6
7 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 7
8 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 266
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 260
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.90 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.30 ทอง 4
5 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 4
5 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 264
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.40 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.60 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 261
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.90 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง 4
5 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 5
6 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 6
7 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 7
8 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 8
9 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63 ทองแดง 9
10 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 61 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 4
5 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 199
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.36 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 689
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 4
5 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79 เงิน 5
6 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 6
7 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 7
8 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 8
9 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 9
10 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 10
11 คำยางพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 295
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เดื่อศรีไพรวัลย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.57 ทอง ชนะเลิศ
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.29 ทอง 4
5 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.14 ทอง 5
6 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.14 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน