สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 40 26 7 73
2 สตรีราชินูทิศ 28 25 10 63
3 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 18 15 13 46
4 บ้านหมากแข้ง 14 16 7 37
5 เพ็ญพิทยาคม 13 7 9 29
6 สุมเส้าพิทยาคาร 13 7 9 29
7 ประจักษ์ศิลปาคาร 12 16 6 34
8 โนนสูงพิทยาคาร 12 8 4 24
9 ราชินูทิศ ๒ 10 3 2 15
10 เทศบาล ๓ 8 2 5 15
11 สามพร้าววิทยา 7 4 3 14
12 หนองยางชุมพิทยาคม 4 2 0 6
13 อุดรพัฒนาการ 3 7 6 16
14 เชียงพังพัฒนวิช 3 4 1 8
15 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 3 3 1 7
16 เทศบาล ๗ 3 0 1 4
17 หนองวัวซอพิทยาคม 2 4 10 16
18 อุดรธรรมานุสรณ์ 2 2 5 9
19 เทพนุสรณ์ 2 0 1 3
20 ดอนบอสโกวิทยา 1 4 9 14
21 ธาตุโพนทองวิทยาคม 1 3 1 5
22 อุดรธานีพิทยาคม 1 2 4 7
23 จอมศรีพิทยาคาร 1 2 3 6
24 แสงอร่ามพิทยาคม 1 1 2 4
25 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 1 1 3
26 สร้างคอมวิทยา 1 0 2 3
27 เทศบาล ๖ 0 4 5 9
28 เซนต์เมรี่ 0 2 3 5
29 เชียงหวางพิทยาคาร 0 1 3 4
30 อุดรพิทยานุกูล ๒ 0 1 2 3
31 อุดรพัฒนศึกษา 0 0 1 1
32 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 0 1 1
รวม 204 172 137 513

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]