ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ระดับพื้นฐาน
    1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
    2. มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด 
ระดับสูง ดาวน์โหลด
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09:10 น.