งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่างวันที่ 17 - 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 17 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 17 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 17 ต.ค. 2560 13.00-16.30
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 17 ต.ค. 2560 13.00-16.30
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 18 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 18 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 18 ต.ค. 2560 13.00-16.30
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 18 ต.ค. 2560 13.00-16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 2 20 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 2 20 ต.ค. 2560 08.30 -12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
คุณธนพร วรวงศ์ โทร. 087-9188373 และคุณสุปราณี แป้นนอก โทร. 087-2459188 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]