สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำนาจเจริญ 13 6 5 24 27 4 1 0 32
2 อนุบาลปทุมราชวงศา 9 6 4 19 23 3 2 0 28
3 บ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) 8 9 4 21 33 4 1 1 38
4 ชุมชนโคกสารวิทยา 8 2 3 13 16 2 1 1 19
5 ชุมชนไร่สีสุก 8 2 2 12 15 2 1 1 18
6 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 8 0 1 9 14 2 0 0 16
7 นาเจริญหนองแดง 7 2 1 10 9 2 2 1 13
8 บ้านโคกพระวินัยดี 6 2 2 10 13 4 4 1 21
9 บ้านน้ำท่วม 5 4 3 12 17 1 4 1 22
10 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 5 3 3 11 12 2 2 1 16
11 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 5 2 2 9 14 4 2 1 20
12 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 5 0 3 8 14 0 0 2 14
13 บ้านบ่อชะเนง 5 0 2 7 11 2 0 0 13
14 บ้านจานลาน 4 4 1 9 14 5 1 2 20
15 ชุมชนบ้านคำพระ 4 3 1 8 14 7 6 3 27
16 บ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) 4 1 4 9 12 3 1 0 16
17 บ้านลือนาคำ 4 1 2 7 8 3 2 0 13
18 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 4 0 2 6 9 1 1 0 11
19 บ่อบุโปโล 4 0 0 4 4 0 1 0 5
20 บ้านโพนทอง 3 3 2 8 14 2 1 1 17
21 ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 3 2 1 6 6 1 0 0 7
22 บ้านโนนงาม 3 1 2 6 7 0 1 0 8
23 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 3 1 1 5 5 1 2 2 8
24 บ้านโนนกุง 3 1 0 4 5 0 0 0 5
25 บ้านห้วยทม 3 0 2 5 7 2 2 0 11
26 บ้านบุ่งเขียว 3 0 1 4 5 1 1 0 7
27 บ้านหนองแมงดา 3 0 0 3 5 0 2 1 7
28 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 2 7 3 12 16 2 2 1 20
29 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 2 3 1 6 6 3 0 0 9
30 บ้านนาหมอม้า 2 3 0 5 9 4 3 5 16
31 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 2 2 2 6 6 2 0 0 8
32 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 2 2 1 5 10 5 2 1 17
33 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 2 2 1 5 4 5 0 1 9
34 บ้านดอนชาด 2 2 0 4 5 0 0 1 5
35 บ้านไก่คำ 2 1 1 4 6 1 0 2 7
36 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 2 1 1 4 4 3 0 0 7
37 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
38 สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 สามแยกผดุงวิทย์ 2 0 2 4 5 0 0 0 5
40 บ้านกุงชัย 2 0 2 4 4 1 0 0 5
41 บ้านก่อนาดี 2 0 1 3 7 0 0 0 7
42 บ้านคำข่า 2 0 0 2 4 0 1 0 5
43 บ้านสามัคคีพัฒนา 2 0 0 2 2 2 1 0 5
44 บ้านโคกเลาะ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
45 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
46 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 1 7 0 8 11 5 0 0 16
47 บ้านหินเกิ้ง 1 4 4 9 12 1 0 0 13
48 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 1 3 3 7 13 2 2 1 17
49 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1 3 3 7 11 6 2 0 19
50 บ้านสร้างถ่อ 1 2 2 5 14 4 3 2 21
51 บ้านหัวตะพาน 1 2 1 4 5 4 1 1 10
52 บ้านไร่ขี 1 2 0 3 5 4 0 0 9
53 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1 2 0 3 5 2 0 1 7
54 พัฒนาสามัคคี 1 2 0 3 5 0 2 0 7
55 นาผือโคกกอก 1 2 0 3 4 2 0 1 6
56 บ้านหนองบัวสงยาง 1 1 2 4 5 2 1 0 8
57 บ้านดอนแดงนาโนน 1 1 1 3 5 3 1 0 9
58 บ้านนายม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
59 บ้านพุทธรักษา 1 1 1 3 3 2 0 1 5
60 บ้านชูชาติ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
61 บ้านคำโพน 1 1 0 2 5 1 0 1 6
62 ชุมชนบ้านเสารีก 1 1 0 2 4 2 2 0 8
63 บ้านโสกท่าวังหิน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
64 บ้านโสกใหญ่ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
65 บ้านโคกก่องนคร 1 1 0 2 3 0 0 2 3
66 บ้านดู่พัฒนา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
67 คำปอแก้วคำไหล 1 1 0 2 2 2 0 1 4
68 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1 1 0 2 2 1 2 1 5
69 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
70 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
71 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 อนุบาลชานุมาน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
73 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1 0 5 6 11 0 1 0 12
74 บ้านกุดสิม 1 0 1 2 4 0 0 0 4
75 บ้านหินกองสามัคคี 1 0 1 2 4 0 0 0 4
76 ธันยธรณ์พิทยา 2 1 0 1 2 3 1 0 4 4
77 ประชารัฐวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
78 บ้านสงยางนาตากล้า 1 0 1 2 2 1 0 0 3
79 หนองข่าป่าหวาย 1 0 1 2 2 0 2 0 4
80 บ้านทวีผล 1 0 1 2 2 0 1 1 3
81 บ้านโนนผักหวาน 1 0 1 2 1 2 1 1 4
82 บ้านหนองแสง(อ.ปทุมราชวงศา) 1 0 1 2 1 1 1 0 3
83 นาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
85 บ้านหนองเรือ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านเหล่าขวาว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
87 แก้งกฐินภูจำปา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านดงสีโท 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 เทศบาลอำนาจ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 1 1 2 1 0 4
91 บ้านนาหนองใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านคึมข่า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านนาเรือง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านโพนเมือง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านขุมเหล็ก 1 0 0 1 1 0 1 1 2
96 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านฟ้าห่วน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองเทา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านห่องเตย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองคล้า 0 5 0 5 6 2 1 0 9
102 บ้านกุดปลาดุก 0 4 1 5 9 2 0 1 11
103 เมืองอำนาจเจริญ 0 3 4 7 7 6 0 2 13
104 บ้านนาเยีย 0 3 3 6 5 2 1 0 8
105 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 0 3 0 3 7 1 3 0 11
106 บ้านโคกกลางเหนือ 0 3 0 3 5 0 0 0 5
107 บ้านเป้า 0 3 0 3 5 0 0 0 5
108 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 0 2 4 6 9 3 1 0 13
109 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 2 3 5 5 0 2 0 7
110 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 0 2 2 4 4 3 0 0 7
111 บ้านชะแงะ 0 2 0 2 5 4 2 0 11
112 บ้านเสียว 0 2 0 2 5 2 0 0 7
113 บ้านนายูง 0 2 0 2 3 1 0 1 4
114 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 0 2 0 2 2 1 1 0 4
115 บ้านภูเขาขาม 0 1 3 4 6 2 1 1 9
116 บ้านคำสร้างบ่อ 0 1 2 3 8 0 1 0 9
117 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 0 1 2 3 6 0 0 0 6
118 บ้านดอนหมู 0 1 2 3 5 0 0 0 5
119 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 1 1 2 4 4 0 0 8
120 บ้านโนนดู่ 0 1 1 2 4 0 0 2 4
121 บ้านคำแก้ว 0 1 1 2 3 2 0 0 5
122 โพธิ์ศิลานาหว้า 0 1 1 2 3 1 0 1 4
123 บ้านคันสูง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
124 บ้านนิคม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
125 บ้านคำน้อย(อ.ปทุมราชวงศา) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
126 เจริญวิทยา 0 1 1 2 0 2 1 1 3
127 บ้านแยหนองแคน 0 1 0 1 5 2 0 0 7
128 บ้านนาสีดา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
129 บ้านนาสีนวน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
130 วิสุทธิวงศ์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
131 บ้านห้วยงูเหลือม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
132 บ้านกุดน้ำกิน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
133 บ้านเวียงหลวง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
134 บ้านหนองขอน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
135 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
136 บ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
137 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
138 คำมะเบื่อแสงเพชร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
139 บ้านโคกสูง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
140 หนองยอดู่ในวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
141 บ้านนาคำสามัคคี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
142 บ้านหนองโนสวนโคก 0 1 0 1 0 0 1 1 1
143 บ้านดอนดู่(อ.ปทุมราชวงศา) 0 0 2 2 3 4 0 0 7
144 บ้านหนองแก้ว 0 0 2 2 2 2 2 3 6
145 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 0 2 2 2 1 0 0 3
146 บ้านตาด 0 0 2 2 0 4 0 0 4
147 นาแต้โคกสำราญ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
148 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 0 0 1 1 3 3 0 0 6
149 บ้านหินกอง(บ้านนามน) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
150 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
151 ธันยธรณ์พิทยา 0 0 1 1 2 1 2 2 5
152 บ้านโสกกระแต้ 0 0 1 1 2 1 2 1 5
153 บ้านหินสิ่ว 0 0 1 1 2 0 0 1 2
154 บ้านสว่างใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
155 บ้านเชือก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
156 หัวดงหนองคลอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
157 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
158 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
159 ดงแสนแก้วดงสำราญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
160 บ้านคึมใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
161 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
162 บ้านสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
164 บ้านโนนสูง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
165 โคกศรีหนองคลอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
166 บ้านดอนไร่ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
167 บ้านนาคำ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
168 บ้านโนนหนามแท่ง(อ.เมือง) 0 0 1 1 0 0 0 1 0
169 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
170 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 3 1 0 0 4
171 บ้านโนนเมือง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
172 ไม้กลอนดอนหวาย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
173 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
174 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
175 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
176 บ้านโคกก่ง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
177 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
178 บ้านโพนเมืองน้อย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
179 บ้านหนองสะโน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
180 บ้านดอนดู่ (อ.เมือง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
185 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
186 บ้านนาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
187 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านคำย่านาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 มิ่งมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านห้วยไร่หาดทรายมูล 0 0 0 0 0 3 0 0 3
195 นาห้วยยางสองคอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านหินขัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านโคกค่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านโพนขวาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 ไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านนาอุดม(อ.ลืออำนาจ) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
208 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
209 บ้านจอกพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านคำเดือย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 192 166 589 860 250 110 86 1,220