สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 กศน. บึงโขงหลง นายบุญถม บุตรมา   0847852911
2 ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง นายบุญถม บุตรมา 17.967117, 104.043585 0847852911
3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายอุบล ไชยดี   0878590457
4 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นายบุญถม บุตรมา 17.968366, 104.047830 0847852911
5 โรงเรียนบัณฑิตอักษร นางจอยวจี จันทรโสภณ 17.961317, 104.046227 0642989952
6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา นางสาวอุทัย อินทะนาม 17.964807, 104.043116 0819654771
7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นายสุรชาติ ใจสู้ศึก 17.964073, 104.047744 0933265741
8 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก นายเสกศิลป์ กิณเรศ 18.022828, 104.032344 0848681335
9 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย นายบุญถม บุตรมา 17.951514, 104.048188 0847852911

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]