งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2215 20 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2216 20 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2217 20 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2218 20 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2219 20 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2220 20 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2215 20 พ.ย. 2560 13.00-14.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2216 20 พ.ย. 2560 13.00-14.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2217-2218 20 พ.ย. 2560 13.00 น.เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2219-2220 20 พ.ย. 2560 13.00 น.เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205-1206 20 พ.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207-1208 20 พ.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2215-2216 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2217-2218 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2219 21 พ.ย. 2560 09.00-10.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2220 21 พ.ย. 2560 09.00-10.00
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205 21 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1206 21 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]