งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 20 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 20 พ.ย. 2560 09.00 -12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เต้นท์หน้าหอประชุมฯ 20 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เต้นท์หน้าหอประชุมฯ 20 พ.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เต้นท์หน้าหอประชุมฯ 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้อง 431 (ห้องปฏิบัติการภาษา) 20 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้อง 431 (ห้องปฏิบัติการภาษา) 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 21 พ.ย. 2560 09.00-11.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 21 พ.ย. 2560 11.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 20 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 20 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 20 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้อง 418 (ห้องประวัติศาสตร์) 20 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้อง 418 (ห้องประวัติศาสตร์) 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้องสมุด 20 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้องสมุด 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 20 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]