งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีหอประชุม 20 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีหอประชุม 20 พ.ย. 2560 13.00-16.30
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 20 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 20 พ.ย. 2560 10.30-12.00
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีหอประชุม 21 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีหอประชุม 21 พ.ย. 2560 13.00-16.30
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 20 พ.ย. 2560 13.00-14.30
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 20 พ.ย. 2560 14.30-16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีเล็กข้างห้องประวัติศาสตร์ 20 พ.ย. 2560 10.30 เป็นต้นไป
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีเล็กข้างห้องประวัติศาสตร์ 20 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]