งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2560   21 พ.ย. 2560   22 พ.ย. 2560   23 พ.ย. 2560   24 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2215-2216 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2217-2218 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2219 21 พ.ย. 2560 09.00-10.00
4 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2220 21 พ.ย. 2560 09.00-10.00
5 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205 21 พ.ย. 2560 09.00-12.00
6 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1206 21 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2112 21 พ.ย. 2560 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เต้นท์หน้าหอประชุมฯ 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้อง 431 (ห้องปฏิบัติการภาษา) 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 21 พ.ย. 2560 09.00-11.00
5 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 21 พ.ย. 2560 11.00-12.00
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้อง 418 (ห้องประวัติศาสตร์) 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
7 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ห้องสมุด 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สนามวอลเล่ย์บอล 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สนามฟุตซอล 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ลานกีฬาเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 521 - 522 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 121-122-123 21 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-222-223 21 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-222-223 21 พ.ย. 2560 13.00 - 16.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211-212-213 21 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211-212-213 21 พ.ย. 2560 13.00 - 16.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 121-122-123 21 พ.ย. 2560 13.00 - 16.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย โรงรถ เต้นท์ 21 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 313 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 313 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 313 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 313 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 312 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 312 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 312 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 312 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 111 21 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 311 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
11 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก ห้อง 311 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
12 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 311 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
13 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 311 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
14 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 311 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
15 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย เวที 1 หอประชุม 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
16 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย เวที 2 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
17 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย เวที 3 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
18 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 523 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
19 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 511 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
20 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 512 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
21 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้อง 513 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
22 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย เวที 4 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
23 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย เวที 5 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
24 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย เวที 1 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
25 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย เวที 1 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีหอประชุม 21 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวทีหอประชุม 21 พ.ย. 2560 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2109 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2110 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2111 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 2113 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
5 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 1101 21 พ.ย. 2560 13.00 น.เป็นต้นไป
6 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 1102 21 พ.ย. 2560 13.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 (ห้องคอม 3) 21 พ.ย. 2560 09.00-14.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 (ห้องคอม 1) 21 พ.ย. 2560 13.00-16.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 (ห้องคอม 2) 21 พ.ย. 2560 09.00-14.00
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 (ห้องคอม 1) 21 พ.ย. 2560 09.00 -12.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 (ห้องคอม 4) 21 พ.ย. 2560 13.00-16.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 (ห้องคอม 4) 21 พ.ย. 2560 09.00-12.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ลานหน้าอาคาร 1 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101-1102 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103-1104 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กันสาดอาคาร 1 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กันสาดอาคาร 1 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กันสาดอาคาร 2 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กันสาดอาคาร 2 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กันสาดอาคาร 2 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กันสาดอาคาร 2 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา โรงอาหาร 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา โรงอาหาร 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา โรงอาหาร 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา โรงอาหาร 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 2 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก เวที1 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก เต็นท์ 3-5 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก เต็นท์ 3-5 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก ห้อง 114 และห้อง 123 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก เต้นท์ 1-2 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
5 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก ระเบียงหน้าอาคาร 1 และ อาคาร 2 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวทีกลาง 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวที หอประชุมฯ 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวที หอประชุมฯ 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวที หอประชุมฯ 21 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
5 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวที หอประชุมฯ 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
6 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวที หอประชุมฯ 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
7 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวที หอประชุมฯ 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
8 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวทีกลาง 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
9 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา เวทีกลาง 21 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]