แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 57 35 81.4% 3 6.98% 3 6.98% 2 4.65% 43
2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 57 27 77.14% 4 11.43% 2 5.71% 2 5.71% 35
3 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 55 19 70.37% 6 22.22% 1 3.7% 1 3.7% 27
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 33 19 82.61% 3 13.04% 0 0% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 35 17 70.83% 3 12.5% 3 12.5% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 41 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
7 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 55 15 57.69% 8 30.77% 2 7.69% 1 3.85% 26
8 โรงเรียนอนุบาลเซกา 32 15 60% 5 20% 2 8% 3 12% 25
9 โรงเรียนเลิศปัญญา 48 15 62.5% 4 16.67% 1 4.17% 4 16.67% 24
10 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 29 14 63.64% 6 27.27% 1 4.55% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบ้านนาแสง 37 14 58.33% 2 8.33% 4 16.67% 4 16.67% 24
12 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 40 13 68.42% 5 26.32% 0 0% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนบ้านหนองหมู 27 13 65% 3 15% 4 20% 0 0% 20
14 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 20 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 32 12 57.14% 5 23.81% 4 19.05% 0 0% 21
16 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 26 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
17 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 24 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 17 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 57 11 44% 9 36% 2 8% 3 12% 25
20 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 27 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 15 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 20 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 25 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 21 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 18 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
26 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 19 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 50 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 29 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 19 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 12 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 24 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 13 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 15 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 16 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนบ้านบัวโคก 21 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 21 9 69.23% 0 0% 1 7.69% 3 23.08% 13
38 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 19 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 26 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนบ้านคำภู 16 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
41 โรงเรียนบ้านนาซาว 18 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
42 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 24 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 25 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 12 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 12 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 15 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนบ้านสามหนอง 17 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 12 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 18 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนบ้านนาต้อง 13 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 12 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
53 โรงเรียนบ้านนากั้ง 26 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 21 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 13 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
56 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 19 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 23 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 11 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 17 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
60 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 21 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
61 โรงเรียนเลิศปัญญา 13 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 20 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 11 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 16 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 13 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านนาทราย 21 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
72 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 26 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
73 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 12 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 20 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 14 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 13 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 15 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
78 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 10 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 15 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 15 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 19 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 11 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 11 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 18 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 8 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 12 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 18 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
95 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 12 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนบ้านดอนปอ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 12 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 22 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 5 45.45% 11
99 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 10 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านไคสี 10 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านกุดสิม 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
103 โรงเรียนบ้านนาคำ 9 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 10 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนเลิดสิน 10 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านดอนแพง 7 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
111 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านนาดง 15 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 18 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
117 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 21 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
119 โรงเรียนบ้านคำบอน 22 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 11 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 10 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
123 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 14 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนบ้านดงบัง 12 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 17 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 14 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านดงเสียด 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านดงชมภู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนแก่งอาฮง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 8 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 9 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านสามหนอง 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านดงโทน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 9 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนหนองจิก 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
149 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 10 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านสะง้อ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 29 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
160 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
161 โรงเรียนธเนตรวิทยา 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
167 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
168 โรงเรียนบ้านนาซาว 10 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
174 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 9 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 9 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
176 โรงเรียนบ้านทองสาย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนนวรัตน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านโสกบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 9 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
188 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 13 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
193 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 7 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
198 โรงเรียนบ้านนาแสง 9 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
199 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 7 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
200 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนบ้านคำแวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านซำบอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
205 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านนาคำ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
207 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 8 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
208 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
209 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
210 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
211 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
212 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
213 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
214 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านนาดง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนเลิดสิน 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
232 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
233 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านนาต้อง 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านหนองตอ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
239 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
240 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
241 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
242 โรงเรียนบ้านนาดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
243 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
244 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
245 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]