สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 35 3 3 2 41
2 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 27 4 2 2 33
3 อนุบาลพรเจริญ 19 6 1 1 26
4 บ้านโนนสว่าง 19 3 0 1 22
5 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 17 3 3 1 23
6 อนุบาลรัชดา 16 2 1 0 19
7 บ้านนาสะแบง 15 8 2 1 25
8 อนุบาลเซกา 15 5 2 3 22
9 เลิศปัญญา 15 4 1 4 20
10 บ้านท่าสีไค 14 6 1 1 21
11 บ้านนาแสง 14 2 4 4 20
12 จินตนาปัญญาเลิศ 13 5 0 1 18
13 บ้านหนองหมู 13 3 4 0 20
14 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 13 1 1 0 15
15 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 12 5 4 0 21
16 สังวาลย์วิทย์ ๑ 12 5 1 0 18
17 อนุบาลวิภาวี 12 3 0 1 15
18 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 12 1 0 0 13
19 ชุมชนบ้านซาง 11 9 2 3 22
20 บ้านคำไผ่ 11 2 2 2 15
21 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 11 1 1 1 13
22 อนุบาลโซ่พิสัย 11 0 1 1 12
23 บ้านหนองผักแว่น 10 3 3 1 16
24 บ้านท่าส้มโฮง 10 3 1 0 14
25 บ้านไร่สุขสันต์ 10 3 0 0 13
26 อนุบาลนวรัตน์ 10 3 0 0 13
27 บ้านโป่งเปือย 10 2 2 1 14
28 ประสานมิตรวิทยา 10 2 0 1 12
29 โสกก่ามนาตาไก้ 10 1 2 1 13
30 บ้านบึงกาฬ 10 0 0 0 10
31 บ้านโนนสวาง 9 3 1 0 13
32 สิริภัทรวิทยา 9 2 0 0 11
33 อนุบาลกมลวรรณ 9 2 0 0 11
34 บ้านโคกกลาง 9 1 2 0 12
35 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 9 1 0 2 10
36 บ้านบัวโคก 9 0 2 0 11
37 บ้านนาเจริญ 9 0 1 3 10
38 หนองทุ่มวิทยา 9 0 0 2 9
39 ชุมชนบ้านโคกอุดม 9 0 0 1 9
40 บ้านคำภู 8 4 1 2 13
41 บ้านนาซาว 8 3 0 2 11
42 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 8 2 1 1 11
43 บึงของหลงวิทยา 8 2 1 0 11
44 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 8 1 0 0 9
45 บ้านหนองหัวช้าง 8 0 1 0 9
46 บ้านนาสวรรค์ 7 3 0 2 10
47 บ้านสามหนอง 7 2 0 0 9
48 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 7 2 0 0 9
49 บ้านโนนสำราญยางเรียน 7 2 0 0 9
50 บ้านห้วยไม้ซอด 7 1 2 1 10
51 บ้านนาต้อง 7 1 1 0 9
52 ท่าไร่วิทยา 7 1 0 2 8
53 บ้านนากั้ง 7 1 0 0 8
54 ไทยรัฐวิทยา 51 7 0 1 0 8
55 บ้านท่าสะอาด 7 0 0 3 7
56 หนองแสงประชาสรรค์ 6 5 0 1 11
57 บ้านท่าเชียงเครือ 6 4 0 1 10
58 บ้านโคกสวาง 6 4 0 0 10
59 บ้านดอนเสียด 6 2 2 2 10
60 บ้านโป่งเปือย 6 2 0 2 8
61 เลิศปัญญา 6 2 0 1 8
62 โนนเหมือดแอ่ 6 1 1 1 8
63 บ้านนาสิงห์ 6 1 0 0 7
64 กัลยาณิวัฒนา 2 6 1 0 0 7
65 บ้านโคกสว่าง 6 1 0 0 7
66 บ้านหนองฮูฝอยลม 6 0 2 1 8
67 บ้านไทรงามโนนภูดิน 6 0 1 0 7
68 บ้านหนองบัวงาม 6 0 0 2 6
69 บ้านห้วยเซือมเหนือ 6 0 0 1 6
70 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 6 0 0 0 6
71 บ้านนาทราย 5 3 1 3 9
72 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 5 2 2 1 9
73 บ้านหัวแฮต 5 2 1 1 8
74 บ้านหนองพันทา 5 2 1 1 8
75 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 5 2 0 1 7
76 อนุบาลบุ่งคล้า 5 2 0 0 7
77 บ้านศรีชมภู 5 1 0 3 6
78 บ้านนาอ่าง 5 1 0 0 6
79 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 5 1 0 0 6
80 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 5 1 0 0 6
81 บ้านเหล่าหนองยาง 5 0 2 0 7
82 บ้านท่ากกต้อง 5 0 1 0 6
83 บ้านหนองชัยวาน 5 0 1 0 6
84 บ้านห้วยผักขะ 5 0 1 0 6
85 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 5 0 0 2 5
86 ไทยรัฐวิทยา 51 5 0 0 0 5
87 บ้านหนองยาว 5 0 0 0 5
88 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 5 0 0 0 5
89 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 5 0 0 0 5
90 บ้านท่าดอกคำ 5 0 0 0 5
91 บ้านดอนหญ้านาง 4 4 0 0 8
92 บ้านแสงอรุณ 4 3 1 0 8
93 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 3 0 1 7
94 บ้านโนนสวรรค์ 4 2 2 4 8
95 บ้านทุ่งทรายจก 4 2 1 1 7
96 บ้านดอนปอ 4 2 1 0 7
97 บ้านเหล่าทองหลาง 4 2 0 0 6
98 หอคำพิทยาสรรค์ 4 1 1 5 6
99 บ้านไคสี 4 1 1 0 6
100 บ้านหนองบัวแดง 4 1 1 0 6
101 บ้านกุดสิม 4 1 1 0 6
102 บ้านใหม่สามัคคี 4 1 0 2 5
103 บ้านนาคำ 4 1 0 1 5
104 บ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 4 1 0 0 5
105 เลิดสิน 4 1 0 0 5
106 บ้านโคกหนองลาด 4 1 0 0 5
107 ชุมชนสมสนุก 4 1 0 0 5
108 บ้านดอนแพง 4 0 2 0 6
109 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 4 0 0 1 4
110 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 4 0 0 1 4
111 บ้านห้วยก้านเหลือง 4 0 0 0 4
112 บ้านนาดง 4 0 0 0 4
113 บ้านไร่โนนสำราญ 4 0 0 0 4
114 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 0 0 0 4
115 บ้านโนนเสถียร 4 0 0 0 4
116 บ้านโนนแก้วโพนทอง 3 5 1 1 9
117 บ้านเหล่าคาม 3 3 1 1 7
118 บ้านนางัวสายปัญญา 3 3 1 1 7
119 บ้านใหม่ศรีชมภู 3 3 0 1 6
120 บ้านคำบอน 3 3 0 1 6
121 บ้านศรีชมภู 3 3 0 1 6
122 ชุมชนบ้านตูม 3 2 0 3 5
123 สันติสุขเจริญราษฎร์ 3 2 0 0 5
124 บ้านดงบัง 3 1 1 1 5
125 อนุบาลปากคาด 3 1 1 1 5
126 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3 1 1 1 5
127 บ้านโคกสะอาด 3 1 1 0 5
128 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3 1 0 1 4
129 บ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 3 1 0 1 4
130 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 1 4
131 บ้านดงเสียด 3 1 0 1 4
132 บ้านศรีนาวา 3 1 0 0 4
133 บ้านโนนยางคำ 3 1 0 0 4
134 บ้านหนองแวง 3 1 0 0 4
135 แก่งอาฮง 3 1 0 0 4
136 บ้านดงชมภู 3 1 0 0 4
137 บ้านท่าศรีชมชื่น 3 1 0 0 4
138 บ้านห้วยเล็บมือ 3 0 2 0 5
139 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 3 0 1 1 4
140 โนนสาสวรรค์ 3 0 1 1 4
141 บ้านสามหนอง 3 0 1 0 4
142 บ้านท่าสำราญ 3 0 1 0 4
143 บ้านหนองจันทน์ 3 0 1 0 4
144 บ้านดงโทน 3 0 0 1 3
145 บ้านห้วยเซือมใต้ 3 0 0 1 3
146 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 3 0 0 1 3
147 บ้านกำแพงเพชร 3 0 0 1 3
148 หนองจิก 3 0 0 1 3
149 บ้านต้องโคกกระแซ 3 0 0 0 3
150 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 3 0 0 0 3
151 ชุมชนบ้านโคกอุดม 3 0 0 0 3
152 อนุบาลโอฬาร 3 0 0 0 3
153 บ้านพรสวรรค์ 3 0 0 0 3
154 บ้านสะง้อ 3 0 0 0 3
155 บ้านป่าไร่โนนม่วง 3 0 0 0 3
156 บ้านวังยาว 3 0 0 0 3
157 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 3 0 0 0 3
158 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 3 0 0 0 3
159 บ้านหนองโดดอนเสียด 2 5 3 2 10
160 โคกบริการสันกำแพง 2 3 0 0 5
161 ธเนตรวิทยา 2 2 0 0 4
162 บ้านสรรเสริญ 2 2 0 0 4
163 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 2 2 0 0 4
164 บ้านคลองเค็ม 2 1 1 0 4
165 บ้านขามเปี้ย 2 1 0 1 3
166 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 2 1 0 1 3
167 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 1 0 1 3
168 บ้านโนนเสถียร 2 1 0 0 3
169 บ้านโนนม่วง 2 1 0 0 3
170 โคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
171 บ้านนาซาว 2 1 0 0 3
172 บ้านสุขสำราญ 2 1 0 0 3
173 บึงของหลงวิทยา 2 0 1 1 3
174 อนุบาลพรเจริญ 2 0 1 0 3
175 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 0 1 2
176 บ้านทองสาย 2 0 0 1 2
177 นวรัตน์ 2 0 0 0 2
178 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 2 0 0 0 2
179 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 0 0 0 2
180 บ้านท่าคำรวม 2 0 0 0 2
181 บ้านนาคำนาใน 2 0 0 0 2
182 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 0 0 0 2
183 บ้านแสนสำราญ 2 0 0 0 2
184 บ้านโสกบง 2 0 0 0 2
185 ประสานมิตรวิทยา 2 0 0 0 2
186 อนุบาลเย็นจิต 2 0 0 0 2
187 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 1 2 2 0 5
188 หนองทุ่มวิทยา 1 2 0 0 3
189 บ้านต้องโคกกะแซ 1 2 0 0 3
190 บ้านนาคำแคน 1 2 0 0 3
191 บ้านบ่อพนา 1 2 0 0 3
192 บ้านห้วยทราย 1 1 0 1 2
193 บ้านนาเจริญวิทยา 1 1 0 0 2
194 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองเข็ง 1 1 0 0 2
196 อนุบาลปากคาด 1 1 0 0 2
197 บ้านหนองแก่งทราย 1 0 3 0 4
198 บ้านนาแสง 1 0 2 1 3
199 บ้านโนนวังเยี่ยม 1 0 1 1 2
200 บ้านดาลบังบด 1 0 1 1 2
201 บ้านคำแวง 1 0 1 0 2
202 บ้านซำบอน 1 0 1 0 2
203 บ้านนาจาน 1 0 1 0 2
204 บ้านหนองบัว 1 0 1 0 2
205 หนองสิมโนนสวรรค์ 1 0 1 0 2
206 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 0 1 1
207 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1
208 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 1 1
209 บ้านนาคำ 1 0 0 1 1
210 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 0 0 1 1
211 บ้านวังยาว 1 0 0 1 1
212 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 1
213 บ้านโนนจำปา 1 0 0 1 1
214 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 0 1
215 อนุบาลบัณฑิตอักษร 1 0 0 0 1
216 สังวาลย์วิทย์ 1 1 0 0 0 1
217 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 0 1
218 บ้านคลองทิพย์ 1 0 0 0 1
219 บ้านดงสว่าง 1 0 0 0 1
220 บ้านตาลเดี่ยว 1 0 0 0 1
221 บ้านถ้ำเจริญ 1 0 0 0 1
222 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
223 บ้านนาดง 1 0 0 0 1
224 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 0 1
225 บ้านสร้างคำ 1 0 0 0 1
226 บ้านห้วยคอม 1 0 0 0 1
227 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 1
228 บ้านโคกนิยม 1 0 0 0 1
229 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
230 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 0 0 1
231 เลิดสิน 0 2 0 0 2
232 บ้านศิริพัฒน์ 0 1 1 0 2
233 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 0 1
234 บ้านนาต้อง 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองตอ 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 1 0 0 1
237 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 1 0 0 1
238 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 1 0
239 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0 1 0
240 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 1 0
241 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 1 0
242 บ้านนาดง 0 0 0 0 0
243 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0
244 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0 0 0
245 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0
รวม 1,135 284 120 141 1,539