สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 31 4 1 2 36
2 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 24 3 2 2 29
3 บ้านโนนสว่าง 19 4 0 1 23
4 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 16 2 2 1 20
5 อนุบาลเซกา 15 5 2 2 22
6 เลิศปัญญา 15 4 1 4 20
7 อนุบาลรัชดา 15 2 1 0 18
8 บ้านท่าสีไค 14 6 1 1 21
9 อนุบาลพรเจริญ 14 3 0 1 17
10 บ้านนาแสง 14 2 4 4 20
11 บ้านหนองหมู 13 3 4 0 20
12 บ้านนาสะแบง 12 7 1 1 20
13 สังวาลย์วิทย์ ๑ 12 5 1 0 18
14 จินตนาปัญญาเลิศ 12 5 0 1 17
15 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 12 1 0 0 13
16 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 12 0 1 0 13
17 ชุมชนบ้านซาง 11 9 2 3 22
18 บ้านคำไผ่ 11 2 2 2 15
19 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 11 1 1 1 13
20 อนุบาลโซ่พิสัย 11 0 1 1 12
21 อนุบาลวิภาวี 10 3 0 1 13
22 อนุบาลนวรัตน์ 10 3 0 0 13
23 บ้านท่าส้มโฮง 10 2 1 0 13
24 ประสานมิตรวิทยา 10 2 0 1 12
25 บ้านไร่สุขสันต์ 9 2 0 0 11
26 อนุบาลกมลวรรณ 9 2 0 0 11
27 โสกก่ามนาตาไก้ 9 1 2 1 12
28 บ้านโคกกลาง 9 1 2 0 12
29 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 9 1 0 2 10
30 บ้านบัวโคก 9 0 2 0 11
31 หนองทุ่มวิทยา 9 0 0 2 9
32 ชุมชนบ้านโคกอุดม 9 0 0 1 9
33 บึงของหลงวิทยา 8 3 1 0 12
34 บ้านนาซาว 8 3 0 2 11
35 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 8 2 1 1 11
36 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 8 1 0 0 9
37 บ้านหนองหัวช้าง 8 0 1 0 9
38 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 7 5 4 0 16
39 บ้านคำภู 7 4 1 2 12
40 บ้านหนองผักแว่น 7 3 2 1 12
41 บ้านโป่งเปือย 7 2 2 1 11
42 บ้านโนนสวาง 7 2 1 0 10
43 บ้านสามหนอง 7 2 0 0 9
44 บ้านโนนสำราญยางเรียน 7 2 0 0 9
45 บ้านห้วยไม้ซอด 7 1 2 1 10
46 บ้านนาต้อง 7 1 1 0 9
47 ท่าไร่วิทยา 7 1 0 2 8
48 บ้านนากั้ง 7 1 0 0 8
49 บ้านท่าเชียงเครือ 6 4 0 1 10
50 บ้านโคกสวาง 6 4 0 0 10
51 บ้านนาสวรรค์ 6 3 0 2 9
52 บ้านดอนเสียด 6 2 2 2 10
53 บ้านโป่งเปือย 6 2 0 2 8
54 เลิศปัญญา 6 2 0 1 8
55 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 6 2 0 0 8
56 สิริภัทรวิทยา 6 1 0 1 7
57 บ้านนาสิงห์ 6 1 0 0 7
58 กัลยาณิวัฒนา 2 6 1 0 0 7
59 บ้านหนองฮูฝอยลม 6 0 2 1 8
60 บ้านนาเจริญ 6 0 1 3 7
61 ไทยรัฐวิทยา 51 6 0 1 0 7
62 บ้านท่าสะอาด 6 0 0 3 6
63 บ้านหนองบัวงาม 6 0 0 2 6
64 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 6 0 0 0 6
65 บ้านนาทราย 5 3 1 3 9
66 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 5 2 2 1 9
67 บ้านหนองพันทา 5 2 1 1 8
68 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 5 2 0 1 7
69 บ้านหัวแฮต 5 2 0 1 7
70 อนุบาลบุ่งคล้า 5 2 0 0 7
71 บ้านศรีชมภู 5 1 0 4 6
72 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 5 1 0 0 6
73 บ้านโคกสว่าง 5 1 0 0 6
74 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 5 1 0 0 6
75 บ้านเหล่าหนองยาง 5 0 2 0 7
76 ไทยรัฐวิทยา 51 5 0 1 0 6
77 บ้านท่ากกต้อง 5 0 1 0 6
78 บ้านหนองชัยวาน 5 0 1 0 6
79 บ้านห้วยผักขะ 5 0 1 0 6
80 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 5 0 0 2 5
81 บ้านห้วยเซือมเหนือ 5 0 0 2 5
82 บ้านหนองยาว 5 0 0 0 5
83 บ้านบึงกาฬ 5 0 0 0 5
84 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 5 0 0 0 5
85 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 5 0 0 0 5
86 บ้านท่าดอกคำ 5 0 0 0 5
87 หนองแสงประชาสรรค์ 4 4 0 1 8
88 บ้านดอนหญ้านาง 4 4 0 0 8
89 บ้านแสงอรุณ 4 3 1 0 8
90 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 3 0 1 7
91 บ้านทุ่งทรายจก 4 2 1 1 7
92 บ้านดอนปอ 4 2 1 0 7
93 หอคำพิทยาสรรค์ 4 1 1 5 6
94 โนนเหมือดแอ่ 4 1 1 1 6
95 บ้านหนองบัวแดง 4 1 1 0 6
96 บ้านใหม่สามัคคี 4 1 0 2 5
97 บ้านนาคำ 4 1 0 1 5
98 บ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 4 1 0 0 5
99 เลิดสิน 4 1 0 0 5
100 บ้านโคกหนองลาด 4 1 0 0 5
101 ชุมชนสมสนุก 4 1 0 0 5
102 บ้านดอนแพง 4 0 2 0 6
103 บ้านห้วยเล็บมือ 4 0 1 0 5
104 บ้านไทรงามโนนภูดิน 4 0 1 0 5
105 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 4 0 0 1 4
106 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 4 0 0 1 4
107 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 4 0 0 1 4
108 บ้านห้วยก้านเหลือง 4 0 0 0 4
109 บ้านไร่โนนสำราญ 4 0 0 0 4
110 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 0 0 0 4
111 บ้านโนนเสถียร 4 0 0 0 4
112 บ้านเหล่าคาม 3 3 1 1 7
113 บ้านนางัวสายปัญญา 3 3 1 1 7
114 บ้านใหม่ศรีชมภู 3 3 0 1 6
115 บ้านคำบอน 3 3 0 1 6
116 บ้านศรีชมภู 3 3 0 1 6
117 บ้านเหล่าทองหลาง 3 3 0 0 6
118 บ้านโนนสวรรค์ 3 2 2 4 7
119 สันติสุขเจริญราษฎร์ 3 2 0 0 5
120 บ้านดงบัง 3 1 1 1 5
121 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3 1 1 1 5
122 อนุบาลปากคาด 3 1 1 0 5
123 บ้านกุดสิม 3 1 1 0 5
124 บ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 3 1 0 1 4
125 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 1 4
126 บ้านดงเสียด 3 1 0 1 4
127 บ้านศรีนาวา 3 1 0 0 4
128 บ้านโนนยางคำ 3 1 0 0 4
129 บ้านหนองแวง 3 1 0 0 4
130 บ้านนาอ่าง 3 1 0 0 4
131 บ้านดงชมภู 3 1 0 0 4
132 บ้านท่าศรีชมชื่น 3 1 0 0 4
133 โนนสาสวรรค์ 3 0 1 1 4
134 บ้านไคสี 3 0 1 0 4
135 บ้านสามหนอง 3 0 1 0 4
136 บ้านท่าสำราญ 3 0 1 0 4
137 บ้านดงโทน 3 0 0 1 3
138 บ้านห้วยเซือมใต้ 3 0 0 1 3
139 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 3 0 0 1 3
140 บ้านกำแพงเพชร 3 0 0 1 3
141 หนองจิก 3 0 0 1 3
142 บ้านต้องโคกกระแซ 3 0 0 0 3
143 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 3 0 0 0 3
144 บ้านนาดง 3 0 0 0 3
145 อนุบาลโอฬาร 3 0 0 0 3
146 บ้านพรสวรรค์ 3 0 0 0 3
147 บ้านป่าไร่โนนม่วง 3 0 0 0 3
148 บ้านวังยาว 3 0 0 0 3
149 บ้านหนองจันทน์ 3 0 0 0 3
150 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 3 0 0 0 3
151 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 3 0 0 0 3
152 บ้านหนองโดดอนเสียด 2 5 3 2 10
153 บ้านโนนแก้วโพนทอง 2 4 1 1 7
154 โคกบริการสันกำแพง 2 3 0 0 5
155 ชุมชนบ้านตูม 2 2 0 3 4
156 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 2 2 0 0 4
157 บ้านคลองเค็ม 2 1 1 0 4
158 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 0 4
159 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 2 1 0 1 3
160 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 2 1 0 1 3
161 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 1 0 1 3
162 บ้านโนนเสถียร 2 1 0 0 3
163 บ้านโนนม่วง 2 1 0 0 3
164 โคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
165 แก่งอาฮง 2 1 0 0 3
166 บ้านนาซาว 2 1 0 0 3
167 บ้านสรรเสริญ 2 1 0 0 3
168 บ้านสุขสำราญ 2 1 0 0 3
169 บึงของหลงวิทยา 2 0 1 1 3
170 อนุบาลพรเจริญ 2 0 1 0 3
171 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 0 1 2
172 บ้านทองสาย 2 0 0 1 2
173 นวรัตน์ 2 0 0 0 2
174 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 2 0 0 0 2
175 ชุมชนบ้านโคกอุดม 2 0 0 0 2
176 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 0 0 0 2
177 บ้านท่าคำรวม 2 0 0 0 2
178 บ้านนาคำนาใน 2 0 0 0 2
179 บ้านสะง้อ 2 0 0 0 2
180 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 0 0 0 2
181 บ้านแสนสำราญ 2 0 0 0 2
182 บ้านโสกบง 2 0 0 0 2
183 ประสานมิตรวิทยา 2 0 0 0 2
184 อนุบาลเย็นจิต 2 0 0 0 2
185 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 1 2 2 0 5
186 หนองทุ่มวิทยา 1 2 0 0 3
187 บ้านต้องโคกกะแซ 1 2 0 0 3
188 บ้านนาคำแคน 1 2 0 0 3
189 บ้านบ่อพนา 1 2 0 0 3
190 บ้านขามเปี้ย 1 1 0 1 2
191 บ้านห้วยทราย 1 1 0 1 2
192 บ้านนาเจริญวิทยา 1 1 0 0 2
193 ธเนตรวิทยา 1 1 0 0 2
194 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองเข็ง 1 1 0 0 2
196 อนุบาลปากคาด 1 1 0 0 2
197 บ้านหนองแก่งทราย 1 0 3 0 4
198 บ้านนาแสง 1 0 2 1 3
199 บ้านโนนวังเยี่ยม 1 0 1 1 2
200 บ้านดาลบังบด 1 0 1 1 2
201 บ้านคำแวง 1 0 1 0 2
202 บ้านซำบอน 1 0 1 0 2
203 บ้านนาจาน 1 0 1 0 2
204 บ้านหนองบัว 1 0 1 0 2
205 หนองสิมโนนสวรรค์ 1 0 1 0 2
206 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 0 1 1
207 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1
208 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 1 1
209 บ้านนาคำ 1 0 0 1 1
210 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 0 0 1 1
211 บ้านวังยาว 1 0 0 1 1
212 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 1
213 บ้านโนนจำปา 1 0 0 1 1
214 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 0 1
215 อนุบาลบัณฑิตอักษร 1 0 0 0 1
216 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 0 1
217 สังวาลย์วิทย์ 1 1 0 0 0 1
218 บ้านคลองทิพย์ 1 0 0 0 1
219 บ้านดงสว่าง 1 0 0 0 1
220 บ้านตาลเดี่ยว 1 0 0 0 1
221 บ้านถ้ำเจริญ 1 0 0 0 1
222 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
223 บ้านนาดง 1 0 0 0 1
224 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 0 1
225 บ้านสร้างคำ 1 0 0 0 1
226 บ้านห้วยคอม 1 0 0 0 1
227 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 1
228 บ้านโคกนิยม 1 0 0 0 1
229 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
230 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 0 0 1
231 เลิดสิน 0 2 0 0 2
232 บ้านศิริพัฒน์ 0 1 1 0 2
233 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 1
234 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 0 1
235 บ้านนาต้อง 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองตอ 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 1 0 0 1
238 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 1 0 0 1
239 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0 1 0
240 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 1 0
241 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 1 0
242 บ้านนาดง 0 0 0 0 0
243 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0
244 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0 0 0
245 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0
รวม 1,061 273 111 142 1,587