สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 37 4 1 2 42
2 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 33 5 3 2 41
3 ชุมชนบ้านซาง 32 14 4 4 50
4 อนุบาลรัชดา 31 6 2 0 39
5 อนุบาลพรเจริญ 31 3 0 1 34
6 เลิศปัญญา 30 8 5 4 43
7 บ้านนาสะแบง 29 11 1 2 41
8 บ้านโป่งเปือย 29 4 4 1 37
9 จินตนาปัญญาเลิศ 25 6 1 2 32
10 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 22 3 2 1 27
11 บ้านโนนสว่าง 21 5 1 2 27
12 ชุมชนบ้านโคกอุดม 21 2 1 1 24
13 บ้านนาแสง 20 6 4 5 30
14 บ้านคำไผ่ 19 4 2 2 25
15 บ้านท่าสีไค 18 6 1 1 25
16 อนุบาลเซกา 18 5 3 3 26
17 บ้านนากั้ง 18 1 2 1 21
18 อนุบาลโซ่พิสัย 18 0 1 1 19
19 สังวาลย์วิทย์ ๑ 17 6 1 0 24
20 ประสานมิตรวิทยา 16 6 5 2 27
21 บ้านหนองหมู 16 4 6 0 26
22 บ้านโนนสวาง 15 3 1 0 19
23 บ้านบัวโคก 15 2 3 0 20
24 อนุบาลนวรัตน์ 14 3 1 1 18
25 บึงของหลงวิทยา 14 3 1 0 18
26 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 14 1 0 2 15
27 หนองทุ่มวิทยา 14 0 1 2 15
28 บ้านห้วยผักขะ 14 0 1 0 15
29 อนุบาลวิภาวี 13 5 0 1 18
30 บ้านหนองผักแว่น 13 3 2 1 18
31 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 13 3 2 1 18
32 บ้านห้วยไม้ซอด 13 1 2 1 16
33 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 13 0 1 0 14
34 บ้านท่าส้มโฮง 12 2 2 1 16
35 บ้านหนองฮูฝอยลม 12 0 2 1 14
36 บ้านนาทราย 11 7 1 4 19
37 บ้านหนองโดดอนเสียด 11 6 4 3 21
38 บ้านท่าเชียงเครือ 11 6 1 1 18
39 บ้านโคกสะอาด 11 3 2 0 16
40 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 11 2 1 2 14
41 บ้านหัวแฮต 11 2 0 3 13
42 บ้านโคกกลาง 11 1 3 0 15
43 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 11 1 1 2 13
44 บ้านหนองหัวช้าง 11 0 1 0 12
45 บ้านนางัวสายปัญญา 10 6 2 2 18
46 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 10 4 3 3 17
47 บ้านนาซาว 10 3 1 2 14
48 บ้านโป่งเปือย 10 3 0 3 13
49 บ้านสามหนอง 10 3 0 2 13
50 บ้านไร่สุขสันต์ 10 3 0 1 13
51 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 10 2 1 1 13
52 อนุบาลกมลวรรณ 10 2 0 0 12
53 โสกก่ามนาตาไก้ 10 1 2 3 13
54 บ้านนาเจริญ 10 0 4 3 14
55 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 9 5 4 0 18
56 หอคำพิทยาสรรค์ 9 3 4 5 16
57 กัลยาณิวัฒนา 2 9 3 2 1 14
58 บ้านคำบอน 9 3 1 1 13
59 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 9 2 0 2 11
60 บ้านโนนสำราญยางเรียน 9 2 0 1 11
61 บ้านนาต้อง 9 1 1 1 11
62 บ้านนาสิงห์ 9 1 0 0 10
63 ประสานมิตรวิทยา 9 1 0 0 10
64 ไทยรัฐวิทยา 51 9 0 1 1 10
65 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 9 0 1 0 10
66 บ้านดอนหญ้านาง 8 5 1 3 14
67 บ้านคำภู 8 4 1 2 13
68 ไทยรัฐวิทยา 51 8 3 1 0 12
69 บ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 8 2 1 2 11
70 บ้านนาอ่าง 8 2 1 1 11
71 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 8 2 0 1 10
72 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 8 2 0 0 10
73 บ้านนาดง 8 1 2 0 11
74 อนุบาลพรเจริญ 8 1 1 0 10
75 ท่าไร่วิทยา 8 1 0 3 9
76 บ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 8 1 0 0 9
77 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 8 1 0 0 9
78 บ้านนาสวรรค์ 7 4 0 2 11
79 บ้านโคกสวาง 7 4 0 0 11
80 บ้านดอนเสียด 7 3 3 3 13
81 บ้านเหล่าทองหลาง 7 3 0 1 10
82 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 7 2 1 0 10
83 เลิศปัญญา 7 2 0 1 9
84 อนุบาลบุ่งคล้า 7 2 0 1 9
85 บ้านโคกหนองลาด 7 1 0 0 8
86 เลิดสิน 7 1 0 0 8
87 ชุมชนบ้านโคกอุดม 7 1 0 0 8
88 บ้านหนองบัวงาม 7 0 0 3 7
89 บ้านโนนแก้วโพนทอง 6 4 3 1 13
90 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 6 4 0 1 10
91 บ้านทุ่งทรายจก 6 3 2 1 11
92 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 6 3 0 1 9
93 บ้านนาซาว 6 2 1 0 9
94 บ้านท่าสะอาด 6 2 0 4 8
95 สิริภัทรวิทยา 6 2 0 1 8
96 บ้านดงบัง 6 1 2 1 9
97 บ้านท่ากกต้อง 6 1 1 1 8
98 บ้านศรีชมภู 6 1 0 7 7
99 บ้านห้วยเซือมเหนือ 6 1 0 2 7
100 บ้านหนองชัยวาน 6 0 3 2 9
101 บ้านเหล่าหนองยาง 6 0 2 0 8
102 บ้านหนองยาว 6 0 0 1 6
103 บ้านบึงกาฬ 6 0 0 0 6
104 บ้านห้วยก้านเหลือง 6 0 0 0 6
105 บ้านแสงอรุณ 5 4 1 0 10
106 บ้านใหม่ศรีชมภู 5 3 0 1 8
107 บ้านหนองพันทา 5 2 2 1 9
108 บ้านหนองบัวแดง 5 2 1 0 8
109 บ้านนาคำ 5 2 0 1 7
110 บ้านชุมภูทอง 5 1 0 2 6
111 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 5 1 0 1 6
112 บ้านโคกสว่าง 5 1 0 0 6
113 บ้านท่าศรีชมชื่น 5 1 0 0 6
114 บ้านดอนแพง 5 0 2 0 7
115 บ้านท่าดอกคำ 5 0 2 0 7
116 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 5 0 0 3 5
117 บ้านดอนหญ้านาง 5 0 0 1 5
118 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 5 0 0 0 5
119 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 5 0 0 0 5
120 หนองแสงประชาสรรค์ 4 4 0 1 8
121 บ้านโนนสวรรค์ 4 3 2 4 9
122 หนองทุ่มวิทยา 4 3 1 0 8
123 บ้านดอนปอ 4 2 2 0 8
124 บ้านใหม่สามัคคี 4 2 0 2 6
125 บ้านโนนเหมือดแอ่ 4 1 1 3 6
126 บ้านกุดสิม 4 1 1 2 6
127 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 4 1 1 1 6
128 บ้านห้วยเซือมใต้ 4 1 0 1 5
129 บ้านวังยาว 4 1 0 0 5
130 ชุมชนสมสนุก 4 1 0 0 5
131 โนนสาสวรรค์ 4 0 1 3 5
132 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 4 0 1 1 5
133 บ้านห้วยเล็บมือ 4 0 1 0 5
134 บ้านไทรงามโนนภูดิน 4 0 1 0 5
135 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 4 0 0 3 4
136 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 4 0 0 1 4
137 บ้านกำแพงเพชร 4 0 0 1 4
138 หนองจิก 4 0 0 1 4
139 บ้านไร่โนนสำราญ 4 0 0 0 4
140 บ้านโนนเสถียร 4 0 0 0 4
141 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 0 0 0 4
142 บ้านท่าคำรวม 4 0 0 0 4
143 บ้านเหล่าคาม 3 3 1 3 7
144 บ้านนาคำแคน 3 3 0 0 6
145 บ้านศรีชมภู 3 3 0 0 6
146 โคกบริการสันกำแพง 3 3 0 0 6
147 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 2 2 0 7
148 สันติสุขเจริญราษฎร์ 3 2 1 0 6
149 ชุมชนบ้านตูม 3 2 0 3 5
150 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 3 2 0 0 5
151 บ้านไคสี 3 1 1 1 5
152 บ้านดงเสียด 3 1 1 1 5
153 บ้านต้องโคกกระแซ 3 1 1 0 5
154 อนุบาลปากคาด 3 1 1 0 5
155 บ้านท่าสำราญ 3 1 1 0 5
156 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 3 1 0 1 4
157 บ้านศรีนาวา 3 1 0 0 4
158 บ้านโนนยางคำ 3 1 0 0 4
159 บ้านโนนม่วง 3 1 0 0 4
160 บ้านหนองแวง 3 1 0 0 4
161 บ้านดงชมภู 3 1 0 0 4
162 บ้านหนองแก่งทราย 3 0 3 0 6
163 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 3 0 1 0 4
164 บ้านดงโทน 3 0 0 1 3
165 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 3 0 0 1 3
166 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 3 0 0 1 3
167 อนุบาลโอฬาร 3 0 0 0 3
168 บ้านพรสวรรค์ 3 0 0 0 3
169 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 3 0 0 0 3
170 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 3 0 0 0 3
171 บ้านนาคำนาใน 3 0 0 0 3
172 บ้านป่าไร่โนนม่วง 3 0 0 0 3
173 บ้านหนองจันทน์ 3 0 0 0 3
174 บ้านต้องโคกกะแซ 2 2 0 0 4
175 บ้านนาต้อง 2 2 0 0 4
176 บ้านสรรเสริญ 2 2 0 0 4
177 บ้านคลองเค็ม 2 1 1 0 4
178 บ้านห้วยทราย 2 1 0 1 3
179 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 2 1 0 1 3
180 บ้านสุขสำราญ 2 1 0 1 3
181 บ้านโนนเสถียร 2 1 0 0 3
182 บ้านนาเจริญวิทยา 2 1 0 0 3
183 โคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
184 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
185 แก่งอาฮง 2 1 0 0 3
186 บ้านสร้างคำ 2 1 0 0 3
187 บ้านหนองตอ 2 1 0 0 3
188 บ้านหนองผักแว่น 2 0 1 1 3
189 บึงของหลงวิทยา 2 0 1 1 3
190 บ้านดาลบังบด 2 0 1 1 3
191 บ้านสามหนอง 2 0 1 0 3
192 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 2 0 0 1 2
193 บ้านทองสาย 2 0 0 1 2
194 บ้านสะง้อ 2 0 0 1 2
195 นวรัตน์ 2 0 0 0 2
196 ไทยรัฐวิทยา 51 2 0 0 0 2
197 บ้านห้วยคอม 2 0 0 0 2
198 สังวาลย์วิทย์ 1 2 0 0 0 2
199 บ้านหาดแฮ่ 2 0 0 0 2
200 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 0 0 0 2
201 บ้านแสนสำราญ 2 0 0 0 2
202 บ้านโคกนิยม 2 0 0 0 2
203 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 2 0 0 0 2
204 บ้านโสกบง 2 0 0 0 2
205 อนุบาลเย็นจิต 2 0 0 0 2
206 บ้านบ่อพนา 1 3 0 0 4
207 บ้านนาแสง 1 2 2 1 5
208 บ้านโนนวังเยี่ยม 1 1 1 1 3
209 บ้านขามเปี้ย 1 1 0 1 2
210 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 1 0 1 2
211 อนุบาลวีรวิชญ์ 1 1 0 0 2
212 ธเนตรวิทยา 1 1 0 0 2
213 บ้านตาลเดี่ยว 1 1 0 0 2
214 บ้านท่าไคร้ 1 1 0 0 2
215 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 0 0 2
216 บ้านหนองเข็ง 1 1 0 0 2
217 อนุบาลปากคาด 1 1 0 0 2
218 เลิดสิน 1 1 0 0 2
219 บ้านโนนจำปา 1 0 1 1 2
220 บ้านคำแวง 1 0 1 0 2
221 บ้านซำบอน 1 0 1 0 2
222 บ้านนาจาน 1 0 1 0 2
223 บ้านนาดง 1 0 1 0 2
224 บ้านหนองบัว 1 0 1 0 2
225 หนองสิมโนนสวรรค์ 1 0 1 0 2
226 บ้านหนองจิก 1 0 0 2 1
227 บ้านนาคำ 1 0 0 1 1
228 บ้านวังยาว 1 0 0 1 1
229 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 0 1
230 อนุบาลบัณฑิตอักษร 1 0 0 0 1
231 ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0 0 1
232 บ้านคลองทิพย์ 1 0 0 0 1
233 บ้านดงสว่าง 1 0 0 0 1
234 บ้านถ้ำเจริญ 1 0 0 0 1
235 บ้านท่าอินทร์แปลง 1 0 0 0 1
236 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 0 1
237 บ้านเหล่าถาวร 1 0 0 0 1
238 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 1
239 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
240 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 0 0 1
241 บ้านศิริพัฒน์ 0 1 1 0 2
242 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 1 1
243 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 1
244 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 1 0 0 1
245 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 0 1
246 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 1 0
247 บ้านนากั้ง 0 0 0 1 0
248 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 1 0
249 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี 0 0 0 0 0
250 บ้านนาดง 0 0 0 0 0
251 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0
252 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0
รวม 1,616 388 186 210 2,400