สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 8 7 3 18 35 3 3 2 41
2 อนุบาลรัชดา 4 4 3 11 16 2 1 0 19
3 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 4 2 4 10 27 4 2 2 33
4 หนองทุ่มวิทยา 4 2 1 7 9 0 0 2 9
5 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 4 0 3 7 12 5 4 0 21
6 บ้านหนองหมู 4 0 1 5 13 3 4 0 20
7 อนุบาลวิภาวี 3 5 0 8 12 3 0 1 15
8 เลิศปัญญา 3 4 2 9 15 4 1 4 20
9 บ้านคำไผ่ 3 3 4 10 11 2 2 2 15
10 บ้านท่าสีไค 3 2 2 7 14 6 1 1 21
11 บ้านบึงกาฬ 3 2 1 6 10 0 0 0 10
12 อนุบาลโซ่พิสัย 3 0 2 5 11 0 1 1 12
13 ชุมชนบ้านซาง 3 0 1 4 11 9 2 3 22
14 บ้านโนนสวาง 3 0 1 4 9 3 1 0 13
15 บ้านนากั้ง 3 0 1 4 7 1 0 0 8
16 บ้านโนนสวรรค์ 3 0 0 3 4 2 2 4 8
17 บ้านหนองผักแว่น 2 5 0 7 10 3 3 1 16
18 บ้านนาสิงห์ 2 2 1 5 6 1 0 0 7
19 บ้านโนนสว่าง 2 1 3 6 19 3 0 1 22
20 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 1 1 4 12 5 1 0 18
21 บ้านไร่สุขสันต์ 2 1 1 4 10 3 0 0 13
22 บ้านนาสวรรค์ 2 1 0 3 7 3 0 2 10
23 บ้านนาเจริญ 2 0 3 5 9 0 1 3 10
24 บ้านนาแสง 2 0 2 4 14 2 4 4 20
25 บ้านใหม่ศรีชมภู 2 0 2 4 3 3 0 1 6
26 บ้านคำภู 2 0 1 3 8 4 1 2 13
27 โนนเหมือดแอ่ 2 0 1 3 6 1 1 1 8
28 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 2 0 0 2 5 2 0 1 7
29 บ้านไคสี 2 0 0 2 4 1 1 0 6
30 บ้านศรีนาวา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
31 อนุบาลพรเจริญ 1 5 3 9 19 6 1 1 26
32 บ้านโป่งเปือย 1 4 2 7 10 2 2 1 14
33 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1 3 2 6 13 1 1 0 15
34 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1 2 3 6 17 3 3 1 23
35 ชุมชนบ้านโคกอุดม 1 2 2 5 9 0 0 1 9
36 บ้านนาต้อง 1 2 1 4 7 1 1 0 9
37 บ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 1 2 0 3 4 1 0 0 5
38 บ้านนาสะแบง 1 1 2 4 15 8 2 1 25
39 โสกก่ามนาตาไก้ 1 1 2 4 10 1 2 1 13
40 บ้านสามหนอง 1 1 1 3 7 2 0 0 9
41 เลิศปัญญา 1 1 1 3 6 2 0 1 8
42 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1 1 1 3 4 0 0 1 4
43 บึงของหลงวิทยา 1 1 0 2 8 2 1 0 11
44 บ้านนาทราย 1 1 0 2 5 3 1 3 9
45 ไทยรัฐวิทยา 51 1 1 0 2 5 0 0 0 5
46 สันติสุขเจริญราษฎร์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
47 บ้านดงบัง 1 1 0 2 3 1 1 1 5
48 บ้านห้วยเล็บมือ 1 1 0 2 3 0 2 0 5
49 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1 1 0 2 3 0 1 1 4
50 บ้านโนนเสถียร 1 1 0 2 2 1 0 0 3
51 ท่าไร่วิทยา 1 0 2 3 7 1 0 2 8
52 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 5 0 0 0 5
53 หอคำพิทยาสรรค์ 1 0 1 2 4 1 1 5 6
54 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1 0 1 2 3 1 0 1 4
55 สิริภัทรวิทยา 1 0 0 1 9 2 0 0 11
56 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 9 1 2 0 12
57 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 0 0 1 9 1 0 2 10
58 บ้านบัวโคก 1 0 0 1 9 0 2 0 11
59 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 8 0 1 0 9
60 ไทยรัฐวิทยา 51 1 0 0 1 7 0 1 0 8
61 บ้านโป่งเปือย 1 0 0 1 6 2 0 2 8
62 บ้านหนองฮูฝอยลม 1 0 0 1 6 0 2 1 8
63 บ้านนาอ่าง 1 0 0 1 5 1 0 0 6
64 บ้านท่ากกต้อง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
65 บ้านแสงอรุณ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
66 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
67 บ้านกุดสิม 1 0 0 1 4 1 1 0 6
68 บ้านห้วยก้านเหลือง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
69 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 3 1 1 0 5
70 บ้านโนนยางคำ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
71 บ้านดงโทน 1 0 0 1 3 0 0 1 3
72 บ้านต้องโคกกระแซ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
73 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
74 ธเนตรวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
75 บ้านสรรเสริญ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
76 บ้านคลองเค็ม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
77 อนุบาลพรเจริญ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
78 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
79 นวรัตน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 หนองทุ่มวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
81 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1 0 0 1 1
83 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 6 0 6 8 1 0 0 9
85 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 4 1 5 12 1 0 0 13
86 ประสานมิตรวิทยา 0 4 1 5 10 2 0 1 12
87 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 3 4 7 11 1 1 1 13
88 อนุบาลเซกา 0 3 3 6 15 5 2 3 22
89 เลิดสิน 0 3 1 4 4 1 0 0 5
90 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 2 1 3 6 0 0 1 6
91 บ้านหนองชัยวาน 0 2 1 3 5 0 1 0 6
92 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 2 0 2 7 2 0 0 9
93 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 2 0 2 6 0 1 0 7
94 อนุบาลนวรัตน์ 0 1 5 6 10 3 0 0 13
95 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 1 3 4 8 2 1 1 11
96 บ้านนาซาว 0 1 2 3 8 3 0 2 11
97 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
98 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 1 2 3 5 0 0 2 5
99 บ้านนาดง 0 1 2 3 4 0 0 0 4
100 บ้านโนนสำราญยางเรียน 0 1 1 2 7 2 0 0 9
101 บ้านหัวแฮต 0 1 1 2 5 2 1 1 8
102 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 1 1 2 5 0 0 0 5
103 บ้านดอนแพง 0 1 1 2 4 0 2 0 6
104 บ้านโนนแก้วโพนทอง 0 1 1 2 3 5 1 1 9
105 บ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 0 1 1 2 3 1 0 1 4
106 จินตนาปัญญาเลิศ 0 1 0 1 13 5 0 1 18
107 บ้านห้วยไม้ซอด 0 1 0 1 7 1 2 1 10
108 บ้านท่าสะอาด 0 1 0 1 7 0 0 3 7
109 บ้านหนองบัวงาม 0 1 0 1 6 0 0 2 6
110 บ้านหนองพันทา 0 1 0 1 5 2 1 1 8
111 บ้านเหล่าหนองยาง 0 1 0 1 5 0 2 0 7
112 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
113 บ้านนาคำ 0 1 0 1 4 1 0 1 5
114 บ้านโคกหนองลาด 0 1 0 1 4 1 0 0 5
115 บ้านไร่โนนสำราญ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
116 ชุมชนบ้านตูม 0 1 0 1 3 2 0 3 5
117 อนุบาลปากคาด 0 1 0 1 3 1 1 1 5
118 บ้านชุมภูทอง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
119 ชุมชนบ้านโคกอุดม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
120 อนุบาลโอฬาร 0 1 0 1 3 0 0 0 3
121 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
122 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
123 โคกสำราญพรสวรรค์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
124 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
125 อนุบาลบัณฑิตอักษร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
127 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 0 2 2 5 2 2 1 9
128 บ้านพรสวรรค์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
129 บ้านโคกสวาง 0 0 1 1 6 4 0 0 10
130 บ้านดอนเสียด 0 0 1 1 6 2 2 2 10
131 กัลยาณิวัฒนา 2 0 0 1 1 6 1 0 0 7
132 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 6 1 0 0 7
133 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 1 1 4 4 0 0 8
134 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 1 1 4 3 0 1 7
135 บ้านเหล่าทองหลาง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
136 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 1 1 4 0 0 1 4
137 บ้านเหล่าคาม 0 0 1 1 3 3 1 1 7
138 บ้านคำบอน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
139 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 0 1 1 3 1 1 1 5
140 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
141 แก่งอาฮง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
142 บ้านสามหนอง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
143 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
144 บ้านสะง้อ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
145 บ้านหนองโดดอนเสียด 0 0 1 1 2 5 3 2 10
146 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
147 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
148 บ้านท่าส้มโฮง 0 0 0 0 10 3 1 0 14
149 อนุบาลกมลวรรณ 0 0 0 0 9 2 0 0 11
150 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 6 5 0 1 11
151 บ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0 0 6 4 0 1 10
152 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 6 0 0 0 6
153 อนุบาลบุ่งคล้า 0 0 0 0 5 2 0 0 7
154 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 5 1 0 3 6
155 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 0 0 0 5 1 0 0 6
156 บ้านห้วยผักขะ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
157 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
158 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 0 0 4 2 1 1 7
159 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
160 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 4 1 0 2 5
161 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
162 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
163 บ้านโนนเสถียร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
164 บ้านนางัวสายปัญญา 0 0 0 0 3 3 1 1 7
165 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 3 3 0 1 6
166 บ้านดงเสียด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
167 บ้านดงชมภู 0 0 0 0 3 1 0 0 4
168 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
169 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
170 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
171 บ้านหนองจันทน์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
172 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 1 3
173 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 3 0 0 1 3
174 หนองจิก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
175 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
176 บ้านวังยาว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
177 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
178 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
179 โคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
180 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
181 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
182 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
183 บ้านนาซาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
184 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
185 บึงของหลงวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
186 บ้านทองสาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
187 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 ประสานมิตรวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 อนุบาลเย็นจิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
196 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
197 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
198 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
199 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
200 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 อนุบาลปากคาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 0 0 1 0 3 0 4
204 บ้านนาแสง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
205 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
206 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
207 บ้านคำแวง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
208 บ้านซำบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
209 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
210 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
211 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
212 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
213 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
214 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
215 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
216 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
217 สังวาลย์วิทย์ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านหาดแฮ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านนาดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านปรารถนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านห้วยคอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 เลิดสิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
233 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านนาต้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
241 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 บ้านนาดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 139 139 126 404 1,135 284 120 141 1,539