สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 7 6 3 16 31 4 1 2 36
2 อนุบาลรัชดา 4 3 3 10 15 2 1 0 18
3 หนองทุ่มวิทยา 4 2 1 7 9 0 0 2 9
4 บ้านหนองหมู 4 0 1 5 13 3 4 0 20
5 เลิศปัญญา 3 4 2 9 15 4 1 4 20
6 บ้านคำไผ่ 3 3 4 10 11 2 2 2 15
7 บ้านท่าสีไค 3 2 2 7 14 6 1 1 21
8 อนุบาลโซ่พิสัย 3 0 2 5 11 0 1 1 12
9 ชุมชนบ้านซาง 3 0 1 4 11 9 2 3 22
10 บ้านโนนสวาง 3 0 1 4 7 2 1 0 10
11 บ้านนากั้ง 3 0 1 4 7 1 0 0 8
12 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 2 2 2 6 24 3 2 2 29
13 บ้านนาสิงห์ 2 2 1 5 6 1 0 0 7
14 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 1 1 4 12 5 1 0 18
15 บ้านไร่สุขสันต์ 2 1 1 4 9 2 0 0 11
16 บ้านนาแสง 2 0 2 4 14 2 4 4 20
17 บ้านใหม่ศรีชมภู 2 0 2 4 3 3 0 1 6
18 บ้านคำภู 2 0 0 2 7 4 1 2 12
19 บ้านนาสวรรค์ 2 0 0 2 6 3 0 2 9
20 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 2 0 0 2 5 2 0 1 7
21 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 0 2 3 2 2 4 7
22 บ้านศรีนาวา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
23 อนุบาลวิภาวี 1 5 0 6 10 3 0 1 13
24 ชุมชนบ้านโคกอุดม 1 2 2 5 9 0 0 1 9
25 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1 2 1 4 12 0 1 0 13
26 บ้านนาต้อง 1 2 1 4 7 1 1 0 9
27 บึงของหลงวิทยา 1 2 0 3 8 3 1 0 12
28 บ้านหนองผักแว่น 1 2 0 3 7 3 2 1 12
29 บ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 1 2 0 3 4 1 0 0 5
30 บ้านโนนสว่าง 1 1 2 4 19 4 0 1 23
31 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1 1 2 4 16 2 2 1 20
32 บ้านสามหนอง 1 1 1 3 7 2 0 0 9
33 เลิศปัญญา 1 1 1 3 6 2 0 1 8
34 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1 1 1 3 4 0 0 1 4
35 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1 1 1 3 4 0 0 1 4
36 บ้านนาทราย 1 1 0 2 5 3 1 3 9
37 ไทยรัฐวิทยา 51 1 1 0 2 5 0 1 0 6
38 บ้านห้วยเล็บมือ 1 1 0 2 4 0 1 0 5
39 สันติสุขเจริญราษฎร์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
40 บ้านดงบัง 1 1 0 2 3 1 1 1 5
41 บ้านโนนเสถียร 1 1 0 2 2 1 0 0 3
42 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1 0 2 3 7 5 4 0 16
43 ท่าไร่วิทยา 1 0 2 3 7 1 0 2 8
44 บ้านนาเจริญ 1 0 1 2 6 0 1 3 7
45 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 5 0 0 0 5
46 บ้านบึงกาฬ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
47 หอคำพิทยาสรรค์ 1 0 1 2 4 1 1 5 6
48 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 9 1 2 0 12
49 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 0 0 1 9 1 0 2 10
50 บ้านบัวโคก 1 0 0 1 9 0 2 0 11
51 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 8 0 1 0 9
52 บ้านโป่งเปือย 1 0 0 1 6 2 0 2 8
53 สิริภัทรวิทยา 1 0 0 1 6 1 0 1 7
54 ไทยรัฐวิทยา 51 1 0 0 1 6 0 1 0 7
55 บ้านท่ากกต้อง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
56 บ้านแสงอรุณ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
57 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
58 บ้านห้วยก้านเหลือง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
59 อนุบาลปากคาด 1 0 0 1 3 1 1 0 5
60 บ้านโนนยางคำ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
61 บ้านไคสี 1 0 0 1 3 0 1 0 4
62 บ้านดงโทน 1 0 0 1 3 0 0 1 3
63 บ้านต้องโคกกระแซ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
65 บ้านคลองเค็ม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
66 อนุบาลพรเจริญ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
67 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
68 นวรัตน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 หนองทุ่มวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
70 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 6 0 6 8 1 0 0 9
74 อนุบาลพรเจริญ 0 4 1 5 14 3 0 1 17
75 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 4 1 5 12 1 0 0 13
76 ประสานมิตรวิทยา 0 4 1 5 10 2 0 1 12
77 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 3 4 7 11 1 1 1 13
78 อนุบาลเซกา 0 3 3 6 15 5 2 2 22
79 บ้านโป่งเปือย 0 3 2 5 7 2 2 1 11
80 เลิดสิน 0 3 1 4 4 1 0 0 5
81 บ้านหนองชัยวาน 0 2 1 3 5 0 1 0 6
82 อนุบาลนวรัตน์ 0 1 5 6 10 3 0 0 13
83 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 1 3 4 8 2 1 1 11
84 โสกก่ามนาตาไก้ 0 1 2 3 9 1 2 1 12
85 บ้านนาซาว 0 1 2 3 8 3 0 2 11
86 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
87 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 1 2 3 5 0 0 2 5
88 บ้านโนนสำราญยางเรียน 0 1 1 2 7 2 0 0 9
89 บ้านหัวแฮต 0 1 1 2 5 2 0 1 7
90 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 1 2 5 0 0 2 5
91 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 1 1 2 5 0 0 0 5
92 บ้านดอนแพง 0 1 1 2 4 0 2 0 6
93 บ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 0 1 1 2 3 1 0 1 4
94 บ้านนาดง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
95 จินตนาปัญญาเลิศ 0 1 0 1 12 5 0 1 17
96 บ้านห้วยไม้ซอด 0 1 0 1 7 1 2 1 10
97 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 1 0 1 6 2 0 0 8
98 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 0 1 6 0 2 1 8
99 บ้านท่าสะอาด 0 1 0 1 6 0 0 3 6
100 บ้านหนองบัวงาม 0 1 0 1 6 0 0 2 6
101 บ้านหนองพันทา 0 1 0 1 5 2 1 1 8
102 บ้านเหล่าหนองยาง 0 1 0 1 5 0 2 0 7
103 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
104 บ้านนาคำ 0 1 0 1 4 1 0 1 5
105 บ้านโคกหนองลาด 0 1 0 1 4 1 0 0 5
106 บ้านไร่โนนสำราญ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
107 บ้านชุมภูทอง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
108 อนุบาลโอฬาร 0 1 0 1 3 0 0 0 3
109 บ้านโนนแก้วโพนทอง 0 1 0 1 2 4 1 1 7
110 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
111 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
112 โคกสำราญพรสวรรค์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
113 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
114 อนุบาลบัณฑิตอักษร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
116 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 0 2 2 5 2 2 1 9
117 บ้านพรสวรรค์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
118 บ้านนาสะแบง 0 0 1 1 12 7 1 1 20
119 บ้านโคกสวาง 0 0 1 1 6 4 0 0 10
120 บ้านดอนเสียด 0 0 1 1 6 2 2 2 10
121 กัลยาณิวัฒนา 2 0 0 1 1 6 1 0 0 7
122 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
123 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 1 1 4 4 0 0 8
124 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 1 1 4 3 0 1 7
125 โนนเหมือดแอ่ 0 0 1 1 4 1 1 1 6
126 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 1 1 4 0 0 1 4
127 บ้านเหล่าคาม 0 0 1 1 3 3 1 1 7
128 บ้านคำบอน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
129 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 0 1 1 3 1 1 1 5
130 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
131 บ้านสามหนอง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
132 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
133 บ้านหนองโดดอนเสียด 0 0 1 1 2 5 3 2 10
134 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
135 แก่งอาฮง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
136 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
137 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
138 บ้านท่าส้มโฮง 0 0 0 0 10 2 1 0 13
139 อนุบาลกมลวรรณ 0 0 0 0 9 2 0 0 11
140 บ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0 0 6 4 0 1 10
141 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 6 0 0 0 6
142 อนุบาลบุ่งคล้า 0 0 0 0 5 2 0 0 7
143 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 5 1 0 4 6
144 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 0 0 0 5 1 0 0 6
145 บ้านห้วยผักขะ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
146 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
147 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 4 0 1 8
148 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 0 0 4 2 1 1 7
149 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
150 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 4 1 0 2 5
151 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
152 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
153 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
154 บ้านโนนเสถียร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
155 บ้านนางัวสายปัญญา 0 0 0 0 3 3 1 1 7
156 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 3 3 0 1 6
157 บ้านเหล่าทองหลาง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
158 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
159 บ้านดงเสียด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
160 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
161 บ้านดงชมภู 0 0 0 0 3 1 0 0 4
162 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
163 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
164 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
165 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 1 3
166 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 3 0 0 1 3
167 หนองจิก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
168 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
169 บ้านวังยาว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
170 บ้านหนองจันทน์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
171 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
172 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
173 โคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
174 ชุมชนบ้านตูม 0 0 0 0 2 2 0 3 4
175 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
176 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
177 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
178 บ้านนาซาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 บ้านสรรเสริญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 บึงของหลงวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
182 บ้านทองสาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
183 ชุมชนบ้านโคกอุดม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านสะง้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 ประสานมิตรวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 อนุบาลเย็นจิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
194 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
195 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
196 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
197 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
198 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
199 ธเนตรวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 อนุบาลปากคาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 0 0 1 0 3 0 4
204 บ้านนาแสง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
205 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
206 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
207 บ้านคำแวง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
208 บ้านซำบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
209 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
210 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
211 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
212 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
213 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
214 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
215 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
216 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
217 บ้านหาดแฮ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 สังวาลย์วิทย์ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านนาดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านปรารถนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านห้วยคอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 เลิดสิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
233 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
235 บ้านนาต้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
241 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 บ้านนาดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 112 121 111 344 1,061 273 111 142 1,445