สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลรัชดา 9 5 3 17 31 6 2 0 39
2 อนุบาลศรีวิไล 8 7 3 18 37 4 1 2 42
3 บ้านนากั้ง 7 2 2 11 18 1 2 1 21
4 หนองทุ่มวิทยา 7 2 1 10 14 0 1 2 15
5 เลิศปัญญา 6 9 3 18 30 8 5 4 43
6 ชุมชนบ้านโคกอุดม 6 7 4 17 21 2 1 1 24
7 ชุมชนบ้านซาง 6 4 5 15 32 14 4 4 50
8 อนุบาลพรเจริญ 5 5 5 15 31 3 0 1 34
9 บ้านคำไผ่ 5 3 7 15 19 4 2 2 25
10 สังวาลย์วิทย์ ๑ 5 2 1 8 17 6 1 0 24
11 บ้านโป่งเปือย 4 6 5 15 29 4 4 1 37
12 อนุบาลโซ่พิสัย 4 1 5 10 18 0 1 1 19
13 บ้านหนองหมู 4 1 2 7 16 4 6 0 26
14 บ้านโนนสวาง 4 0 1 5 15 3 1 0 19
15 อนุบาลวิภาวี 3 5 1 9 13 5 0 1 18
16 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 3 4 2 9 33 5 3 2 41
17 บ้านท่าสีไค 3 3 4 10 18 6 1 1 25
18 บ้านนาสิงห์ 3 3 1 7 9 1 0 0 10
19 บ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 3 3 0 6 8 1 0 0 9
20 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 3 2 2 7 22 3 2 1 27
21 บ้านนาแสง 3 1 2 6 20 6 4 5 30
22 บ้านไร่สุขสันต์ 3 1 1 5 10 3 0 1 13
23 บ้านโคกหนองลาด 3 1 0 4 7 1 0 0 8
24 บ้านดงบัง 3 1 0 4 6 1 2 1 9
25 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 3 0 1 4 9 2 0 2 11
26 บ้านหนองผักแว่น 2 4 2 8 13 3 2 1 18
27 บ้านนาทราย 2 3 1 6 11 7 1 4 19
28 บ้านนาสะแบง 2 2 4 8 29 11 1 2 41
29 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 1 1 4 5 0 0 3 5
30 อนุบาลพรเจริญ 2 0 3 5 8 1 1 0 10
31 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 2 0 2 4 9 5 4 0 18
32 หอคำพิทยาสรรค์ 2 0 2 4 9 3 4 5 16
33 บ้านใหม่ศรีชมภู 2 0 2 4 5 3 0 1 8
34 ไทยรัฐวิทยา 51 2 0 1 3 9 0 1 1 10
35 บ้านนาสวรรค์ 2 0 1 3 7 4 0 2 11
36 บ้านบึงกาฬ 2 0 1 3 6 0 0 0 6
37 บ้านคำภู 2 0 0 2 8 4 1 2 13
38 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 0 2 5 1 0 1 6
39 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 0 2 4 3 2 4 9
40 บ้านศรีนาวา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
41 บึงของหลงวิทยา 1 4 1 6 14 3 1 0 18
42 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 1 4 1 6 14 1 0 2 15
43 อนุบาลนวรัตน์ 1 3 5 9 14 3 1 1 18
44 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1 2 1 4 13 0 1 0 14
45 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 2 1 4 11 6 4 3 21
46 บ้านนาต้อง 1 2 1 4 9 1 1 1 11
47 เลิศปัญญา 1 2 1 4 7 2 0 1 9
48 บ้านโนนแก้วโพนทอง 1 2 1 4 6 4 3 1 13
49 บ้านนาอ่าง 1 2 0 3 8 2 1 1 11
50 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 1 3 5 10 2 1 1 13
51 บ้านโนนสว่าง 1 1 2 4 21 5 1 2 27
52 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 1 2 4 13 3 2 1 18
53 บ้านหัวแฮต 1 1 2 4 11 2 0 3 13
54 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 1 2 4 10 4 3 3 17
55 โสกก่ามนาตาไก้ 1 1 2 4 10 1 2 3 13
56 บ้านนาเจริญ 1 1 2 4 10 0 4 3 14
57 บ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 1 1 2 4 8 2 1 2 11
58 บ้านสามหนอง 1 1 1 3 10 3 0 2 13
59 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1 1 1 3 6 4 0 1 10
60 หนองทุ่มวิทยา 1 1 1 3 4 3 1 0 8
61 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1 1 1 3 4 0 0 3 4
62 บ้านห้วยผักขะ 1 1 0 2 14 0 1 0 15
63 บ้านห้วยไม้ซอด 1 1 0 2 13 1 2 1 16
64 ไทยรัฐวิทยา 51 1 1 0 2 8 3 1 0 12
65 บ้านเหล่าทองหลาง 1 1 0 2 7 3 0 1 10
66 บ้านนาคำ 1 1 0 2 5 2 0 1 7
67 บ้านชุมภูทอง 1 1 0 2 5 1 0 2 6
68 บ้านดอนหญ้านาง 1 1 0 2 5 0 0 1 5
69 บ้านห้วยเล็บมือ 1 1 0 2 4 0 1 0 5
70 สันติสุขเจริญราษฎร์ 1 1 0 2 3 2 1 0 6
71 บ้านโนนเสถียร 1 1 0 2 2 1 0 0 3
72 ท่าไร่วิทยา 1 0 2 3 8 1 0 3 9
73 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 0 1 2 11 2 1 2 14
74 บ้านโป่งเปือย 1 0 1 2 10 3 0 3 13
75 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 1 2 8 5 1 3 14
76 สิริภัทรวิทยา 1 0 1 2 6 2 0 1 8
77 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 6 0 0 1 6
78 บ้านหนองผักแว่น 1 0 1 2 2 0 1 1 3
79 บ้านบัวโคก 1 0 0 1 15 2 3 0 20
80 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 11 1 3 0 15
81 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 11 0 1 0 12
82 ประสานมิตรวิทยา 1 0 0 1 9 1 0 0 10
83 อนุบาลบุ่งคล้า 1 0 0 1 7 2 0 1 9
84 บ้านท่ากกต้อง 1 0 0 1 6 1 1 1 8
85 บ้านห้วยก้านเหลือง 1 0 0 1 6 0 0 0 6
86 บ้านแสงอรุณ 1 0 0 1 5 4 1 0 10
87 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 5 2 1 0 8
88 บ้านวังยาว 1 0 0 1 4 1 0 0 5
89 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 0 1 4 0 1 1 5
90 บ้านไคสี 1 0 0 1 3 1 1 1 5
91 บ้านต้องโคกกระแซ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
92 อนุบาลปากคาด 1 0 0 1 3 1 1 0 5
93 บ้านโนนยางคำ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
94 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 1 0 0 1 3 0 1 0 4
95 บ้านดงโทน 1 0 0 1 3 0 0 1 3
96 บ้านคลองเค็ม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
97 นวรัตน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 6 0 6 8 2 0 1 10
100 ประสานมิตรวิทยา 0 4 3 7 16 6 5 2 27
101 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 3 4 7 11 1 1 2 13
102 อนุบาลเซกา 0 3 3 6 18 5 3 3 26
103 เลิดสิน 0 3 2 5 7 1 0 0 8
104 บ้านนาซาว 0 2 2 4 10 3 1 2 14
105 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 2 2 4 8 1 0 0 9
106 บ้านหนองชัยวาน 0 2 1 3 6 0 3 2 9
107 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
108 จินตนาปัญญาเลิศ 0 1 1 2 25 6 1 2 32
109 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 1 2 12 0 2 1 14
110 บ้านท่าเชียงเครือ 0 1 1 2 11 6 1 1 18
111 บ้านโคกสะอาด 0 1 1 2 11 3 2 0 16
112 กัลยาณิวัฒนา 2 0 1 1 2 9 3 2 1 14
113 บ้านคำบอน 0 1 1 2 9 3 1 1 13
114 บ้านโนนสำราญยางเรียน 0 1 1 2 9 2 0 1 11
115 บ้านนาดง 0 1 1 2 8 1 2 0 11
116 บ้านนาซาว 0 1 1 2 6 2 1 0 9
117 บ้านท่าสะอาด 0 1 1 2 6 2 0 4 8
118 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 1 2 6 1 0 2 7
119 บ้านดอนแพง 0 1 1 2 5 0 2 0 7
120 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 1 1 2 5 0 0 0 5
121 บ้านนางัวสายปัญญา 0 1 0 1 10 6 2 2 18
122 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 9 0 1 0 10
123 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 1 0 1 7 2 1 0 10
124 ชุมชนบ้านโคกอุดม 0 1 0 1 7 1 0 0 8
125 บ้านหนองบัวงาม 0 1 0 1 7 0 0 3 7
126 บ้านศรีชมภู 0 1 0 1 6 1 0 7 7
127 บ้านเหล่าหนองยาง 0 1 0 1 6 0 2 0 8
128 บ้านหนองพันทา 0 1 0 1 5 2 2 1 9
129 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
130 บ้านไร่โนนสำราญ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
131 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
132 อนุบาลโอฬาร 0 1 0 1 3 0 0 0 3
133 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 2 1 0 1 3
134 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
135 โคกสำราญพรสวรรค์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
136 ไทยรัฐวิทยา 51 0 1 0 1 2 0 0 0 2
137 อนุบาลบัณฑิตอักษร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
138 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
139 บ้านพรสวรรค์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
140 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 0 1 1 8 2 0 0 10
141 บ้านโคกสวาง 0 0 1 1 7 4 0 0 11
142 บ้านดอนเสียด 0 0 1 1 7 3 3 3 13
143 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 1 1 6 3 2 1 11
144 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 1 1 6 3 0 1 9
145 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
146 บ้านโนนเหมือดแอ่ 0 0 1 1 4 1 1 3 6
147 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 0 1 1 4 1 1 1 6
148 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
149 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 1 1 4 0 0 1 4
150 บ้านเหล่าคาม 0 0 1 1 3 3 1 3 7
151 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
152 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 1 1 3 0 3 0 6
153 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
154 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
155 แก่งอาฮง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
156 บ้านสามหนอง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
157 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
158 บ้านห้วยคอม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
159 บ้านท่าส้มโฮง 0 0 0 0 12 2 2 1 16
160 อนุบาลกมลวรรณ 0 0 0 0 10 2 0 0 12
161 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 0 0 0 5 1 0 0 6
162 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 5 0 2 0 7
163 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 4 0 1 8
164 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
165 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 2 6
166 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 4 1 1 2 6
167 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
168 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 4 0 1 3 5
169 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
170 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 4 0 0 1 4
171 หนองจิก 0 0 0 0 4 0 0 1 4
172 บ้านโนนเสถียร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
173 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
174 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
175 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
176 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 3 3 0 0 6
177 โคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
178 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 3 2 2 0 7
179 ชุมชนบ้านตูม 0 0 0 0 3 2 0 3 5
180 บ้านดงเสียด 0 0 0 0 3 1 1 1 5
181 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
182 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0 3 1 0 1 4
183 บ้านดงชมภู 0 0 0 0 3 1 0 0 4
184 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 1 3
185 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
186 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0 0 3 0 0 0 3
187 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
188 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
189 บ้านหนองจันทน์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
190 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
191 บ้านนาต้อง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
192 บ้านสรรเสริญ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
193 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
194 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
195 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
196 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
197 บึงของหลงวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
198 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 2 0 1 1 3
199 บ้านทองสาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
200 บ้านสะง้อ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
201 สังวาลย์วิทย์ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2
202 บ้านหาดแฮ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
203 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
204 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
205 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
206 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
207 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
208 อนุบาลเย็นจิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
209 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
210 บ้านนาแสง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
211 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
212 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
213 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
214 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
215 ธเนตรวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
216 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
217 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
218 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
219 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
220 อนุบาลปากคาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
221 เลิดสิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
222 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
223 บ้านคำแวง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
224 บ้านซำบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
225 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
226 บ้านนาดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
227 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
228 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
229 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
230 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
231 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
232 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
236 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านปรารถนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านเหล่าถาวร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
239 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
240 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
241 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
242 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
243 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
244 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
246 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านนากั้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 บ้านนาดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 191 173 565 1,616 388 186 210 2,190