สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 10 8 4 22 46 5 2 2 53
2 อนุบาลรัชดา 9 6 3 18 32 6 2 0 40
3 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 8 5 4 17 44 7 3 2 54
4 อนุบาลพรเจริญ 7 6 7 20 42 7 2 1 51
5 บ้านนากั้ง 7 2 2 11 18 1 2 1 21
6 หนองทุ่มวิทยา 7 2 1 10 14 0 1 2 15
7 เลิศปัญญา 6 9 3 18 30 8 5 4 43
8 ชุมชนบ้านโคกอุดม 6 7 4 17 21 2 1 1 24
9 ชุมชนบ้านซาง 6 4 5 15 32 14 4 4 50
10 บ้านโป่งเปือย 5 8 5 18 37 4 4 1 45
11 อนุบาลวิภาวี 5 6 1 12 17 5 0 1 22
12 บ้านคำไผ่ 5 3 7 15 19 4 2 2 25
13 สังวาลย์วิทย์ ๑ 5 2 1 8 17 6 1 0 24
14 บ้านโนนสวาง 5 0 1 6 18 3 1 0 22
15 บ้านหนองผักแว่น 4 6 2 12 17 3 2 1 22
16 บ้านนาสะแบง 4 4 5 13 35 12 2 2 49
17 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 4 3 4 11 19 6 5 0 30
18 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 4 3 3 10 26 5 3 1 34
19 บ้านหนองโดดอนเสียด 4 3 2 9 16 6 4 3 26
20 บ้านบึงกาฬ 4 2 1 7 12 0 0 0 12
21 อนุบาลโซ่พิสัย 4 1 5 10 18 0 1 1 19
22 บ้านหนองหมู 4 1 2 7 16 4 6 0 26
23 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 4 1 1 6 9 4 0 1 13
24 บ้านท่าสีไค 3 3 4 10 18 6 1 1 25
25 บ้านนาสิงห์ 3 3 1 7 9 1 0 0 10
26 บ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 3 3 0 6 8 1 0 0 9
27 บ้านโนนสว่าง 3 2 2 7 27 6 1 2 34
28 บ้านนาแสง 3 1 2 6 20 6 4 5 30
29 บ้านไร่สุขสันต์ 3 1 1 5 12 5 0 1 17
30 อนุบาลปากคาด 3 1 1 5 10 1 1 0 12
31 บ้านโคกหนองลาด 3 1 0 4 7 1 0 0 8
32 บ้านดงบัง 3 1 0 4 6 1 2 1 9
33 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 3 0 1 4 10 2 0 2 12
34 บ้านโนนสวรรค์ 3 0 0 3 5 3 2 4 10
35 บึงของหลงวิทยา 2 5 1 8 16 3 1 0 20
36 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 2 3 2 7 17 1 2 0 20
37 บ้านนาทราย 2 3 1 6 11 7 1 4 19
38 บ้านนาอ่าง 2 2 0 4 10 2 1 1 13
39 บ้านนาเจริญ 2 1 4 7 14 0 4 3 18
40 โสกก่ามนาตาไก้ 2 1 2 5 11 3 2 3 16
41 บ้านนาสวรรค์ 2 1 1 4 9 4 0 2 13
42 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 1 1 4 5 0 0 3 5
43 อนุบาลพรเจริญ 2 0 3 5 8 1 1 0 10
44 หอคำพิทยาสรรค์ 2 0 2 4 9 3 4 5 16
45 บ้านใหม่ศรีชมภู 2 0 2 4 5 3 0 1 8
46 ไทยรัฐวิทยา 51 2 0 1 3 10 0 1 1 11
47 บ้านคำภู 2 0 1 3 9 4 1 2 14
48 บ้านโนนเหมือดแอ่ 2 0 1 3 6 1 1 3 8
49 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 0 2 5 1 0 1 6
50 บ้านไคสี 2 0 0 2 4 3 1 1 8
51 บ้านศรีนาวา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 1 4 1 6 14 1 0 2 15
53 อนุบาลนวรัตน์ 1 3 5 9 14 3 1 1 18
54 บ้านโนนแก้วโพนทอง 1 2 2 5 8 5 3 1 16
55 บ้านนาต้อง 1 2 1 4 9 1 1 1 11
56 เลิศปัญญา 1 2 1 4 7 2 0 1 9
57 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 1 3 5 10 2 1 1 13
58 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 1 2 4 13 3 2 1 18
59 บ้านหัวแฮต 1 1 2 4 12 2 1 3 15
60 สิริภัทรวิทยา 1 1 2 4 11 2 0 1 13
61 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 1 2 4 10 4 3 3 17
62 บ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 1 1 2 4 8 2 1 2 11
63 บ้านห้วยไม้ซอด 1 1 1 3 14 1 2 1 17
64 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 3 12 3 2 0 17
65 บ้านสามหนอง 1 1 1 3 10 3 0 2 13
66 บ้านเหล่าทองหลาง 1 1 1 3 8 3 0 1 11
67 หนองทุ่มวิทยา 1 1 1 3 5 3 1 0 9
68 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1 1 1 3 4 0 0 3 4
69 บ้านห้วยผักขะ 1 1 0 2 14 0 1 0 15
70 ไทยรัฐวิทยา 51 1 1 0 2 8 3 1 0 12
71 บ้านนาคำ 1 1 0 2 5 2 0 1 7
72 บ้านชุมภูทอง 1 1 0 2 5 1 0 2 6
73 บ้านดอนหญ้านาง 1 1 0 2 5 0 0 1 5
74 บ้านห้วยเล็บมือ 1 1 0 2 4 0 1 0 5
75 สันติสุขเจริญราษฎร์ 1 1 0 2 3 2 1 0 6
76 บ้านโนนเสถียร 1 1 0 2 2 1 0 0 3
77 ท่าไร่วิทยา 1 0 2 3 8 1 0 3 9
78 ธเนตรวิทยา 1 0 2 3 4 2 0 0 6
79 บ้านโป่งเปือย 1 0 1 2 11 3 0 3 14
80 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 0 1 2 11 2 1 2 14
81 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 1 2 8 5 1 3 14
82 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 6 0 0 1 6
83 บ้านหนองผักแว่น 1 0 1 2 2 0 1 1 3
84 บ้านบัวโคก 1 0 0 1 15 2 3 0 20
85 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 11 1 3 0 15
86 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 11 0 1 0 12
87 หนองแสงประชาสรรค์ 1 0 0 1 9 5 1 1 15
88 ประสานมิตรวิทยา 1 0 0 1 9 1 0 0 10
89 อนุบาลบุ่งคล้า 1 0 0 1 8 2 0 1 10
90 บ้านท่ากกต้อง 1 0 0 1 6 1 1 1 8
91 บ้านห้วยก้านเหลือง 1 0 0 1 6 0 0 0 6
92 บ้านแสงอรุณ 1 0 0 1 5 4 1 0 10
93 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 5 2 1 0 8
94 บ้านกุดสิม 1 0 0 1 5 1 1 2 7
95 บ้านวังยาว 1 0 0 1 4 1 0 0 5
96 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 0 1 4 0 1 1 5
97 บ้านสรรเสริญ 1 0 0 1 3 3 0 0 6
98 บ้านต้องโคกกระแซ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
99 บ้านโนนยางคำ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
100 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 1 0 0 1 3 0 1 0 4
101 บ้านดงโทน 1 0 0 1 3 0 0 1 3
102 บ้านคลองเค็ม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
103 นวรัตน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
105 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 6 0 6 8 2 0 1 10
106 ประสานมิตรวิทยา 0 4 3 7 16 6 5 2 27
107 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 3 4 7 11 1 1 2 13
108 อนุบาลเซกา 0 3 3 6 18 5 3 4 26
109 เลิดสิน 0 3 2 5 7 1 0 0 8
110 บ้านนาดง 0 2 3 5 12 1 2 0 15
111 กัลยาณิวัฒนา 2 0 2 2 4 14 3 2 1 19
112 บ้านนาซาว 0 2 2 4 10 3 1 2 14
113 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 2 2 4 8 1 0 0 9
114 จินตนาปัญญาเลิศ 0 2 1 3 27 6 1 2 34
115 บ้านหนองชัยวาน 0 2 1 3 6 0 3 2 9
116 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 2 0 2 10 0 2 0 12
117 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 2 0 2 8 2 1 0 11
118 ชุมชนบ้านโคกอุดม 0 2 0 2 8 1 0 0 9
119 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 2 0 2 6 0 1 0 7
120 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
121 บ้านท่าส้มโฮง 0 1 1 2 14 4 2 1 20
122 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 1 2 12 0 2 1 14
123 บ้านท่าเชียงเครือ 0 1 1 2 11 6 1 1 18
124 บ้านคำบอน 0 1 1 2 9 3 1 1 13
125 บ้านโนนสำราญยางเรียน 0 1 1 2 9 2 0 1 11
126 บ้านท่าสะอาด 0 1 1 2 7 2 0 4 9
127 บ้านนาซาว 0 1 1 2 6 2 1 0 9
128 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 1 2 6 1 0 2 7
129 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 1 1 2 5 1 0 0 6
130 บ้านดอนแพง 0 1 1 2 5 0 2 0 7
131 บ้านนางัวสายปัญญา 0 1 0 1 11 6 2 2 19
132 บ้านหนองบัวงาม 0 1 0 1 9 0 0 3 9
133 บ้านศรีชมภู 0 1 0 1 6 3 0 7 9
134 บ้านเหล่าหนองยาง 0 1 0 1 6 0 2 0 8
135 บ้านหนองพันทา 0 1 0 1 5 2 2 1 9
136 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
137 ชุมชนบ้านตูม 0 1 0 1 4 3 0 3 7
138 บ้านหนองจันทน์ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
139 บ้านไร่โนนสำราญ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
140 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
141 อนุบาลโอฬาร 0 1 0 1 3 0 0 0 3
142 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 2 1 0 1 3
143 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
144 โคกสำราญพรสวรรค์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
145 ไทยรัฐวิทยา 51 0 1 0 1 2 0 0 0 2
146 อนุบาลบัณฑิตอักษร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
147 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
148 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 0 2 2 11 2 0 0 13
149 บ้านพรสวรรค์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
150 บ้านโคกสวาง 0 0 1 1 7 4 0 0 11
151 บ้านดอนเสียด 0 0 1 1 7 3 3 3 13
152 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 1 1 6 3 2 1 11
153 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 1 1 6 3 0 1 9
154 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 1 1 6 1 1 1 8
155 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 0 1 1 5 1 1 1 7
156 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
157 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 1 1 4 0 0 1 4
158 บ้านเหล่าคาม 0 0 1 1 3 3 1 3 7
159 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
160 แก่งอาฮง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
161 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 1 1 3 0 3 0 6
162 บ้านสะง้อ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
163 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
164 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
165 บ้านสามหนอง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
166 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
167 บ้านห้วยคอม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
168 อนุบาลกมลวรรณ 0 0 0 0 10 2 0 0 12
169 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 0 0 0 5 1 0 0 6
170 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 5 0 2 0 7
171 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
172 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 2 6
173 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
174 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 4 0 1 3 5
175 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 4 0 0 1 4
176 หนองจิก 0 0 0 0 4 0 0 1 4
177 บ้านโนนเสถียร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
178 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
179 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
180 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
181 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 3 3 0 0 6
182 โคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
183 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 3 2 2 0 7
184 บ้านดงเสียด 0 0 0 0 3 1 1 1 5
185 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
186 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
187 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0 3 1 0 1 4
188 บ้านดงชมภู 0 0 0 0 3 1 0 0 4
189 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 1 3
190 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
191 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0 0 3 0 0 0 3
192 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
193 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
194 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
195 บ้านนาต้อง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
196 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
197 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
198 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
199 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
200 บึงของหลงวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
201 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 2 0 1 1 3
202 บ้านทองสาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
203 สังวาลย์วิทย์ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2
204 บ้านหาดแฮ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
205 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
206 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
207 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
208 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
209 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
210 อนุบาลเย็นจิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
211 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
212 บ้านนาแสง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
213 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
214 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
215 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
216 เลิดสิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
217 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
218 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
219 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
220 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
221 อนุบาลปากคาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
222 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
223 บ้านคำแวง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
224 บ้านซำบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
225 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
226 บ้านนาดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
227 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
228 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
229 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
230 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
231 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
232 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
236 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านปรารถนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านเหล่าถาวร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
239 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
240 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
241 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
242 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
243 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
244 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
246 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านนากั้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 บ้านห้วยเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 บ้านนาดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 247 226 200 673 1,796 417 198 211 2,411