การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  |หนังสือราชการ |แบบส่งรายชื่อ Excel|
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 23:34 น.