ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระดับกลุ่มโรงเรียน
ขอให้ครูผู้ฝึกสอนได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแข่งขัน ก่อนที่จะทำการโอนข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียน เข้าสู่ระบบการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 14:24 น.