เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ประจำปี 2560
แจ้งเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากเดิม "ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.2560" เป็น "ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2560" [หนังสือราชการ]
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 21:57 น.