::sp-cpm1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2.  739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3.  816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 4.  817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
5.  818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 6.  819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
7.  740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 8.  741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]