ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน