ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.17 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.83 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.17 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.83 เงิน 12  
13 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.17 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64.70 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน